ขายตลาด ข่าวภูมิภาค ตลาดท่าพล

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 แจงดราม่าเรื่องติดป้ายขายด่วนตลาดท่าพล

Home / ข่าวทั่วไป / แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 แจงดราม่าเรื่องติดป้ายขายด่วนตลาดท่าพล

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 แจงดราม่าเรื่องติดป้ายขายด่วนตลาดท่าพล พร้อมสั่งกำชับให้ จนท. ยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย เตือนหากใครฝ่าฝืนมีโทษ

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 6 กรมทางหลวง กล่าวชี้แจงถึงกรณีเจ้าของตลาดสดไทยพัฒนาท่าพล ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ สุดเซ็งจนต้องติดป้ายขายด่วนตลาดสด หลังถูกมาตรการจัดระเบียบห้ามจอดรถ (ตีเส้นขาวแดง) ริมถนนสายหลักบริเวณหน้าตลาด แม้จะต่อรองขอให้กำหนดเป็นจุดหยุดรถแทน (ตีเส้นขาวเหลือง)

แต่ทางแขวงไม่ยินยอมจนทำให้ตลาดสดเริ่มซบเซา และแม่ค้า พ่อค้า รวมทั้งประชาชนได้รับผลกระทบว่า เนื่องจากมีการร้องเรียนถึงการจำหน่ายสินค้าบนช่องจราจร บริเวณหน้าตลาดท่าพล โดยแขวงฯ จึงได้ร่วมประชุมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งหลังสุดนอกจากจะมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วยังมีผู้ค้าในตลาดสดอีกราว 50 คน เข้าร่วมประชุมด้วย จึงมีมาตรการจัดระเบียบถนนบริเวณหน้าตลาดสดท่าพล

ที่ประชุมมีมติให้จัดระเบียบผู้ค้าขายบริเวณฟุตบาทและบริเวณผิวจราจรหน้าตลาดท่าพล ให้ย้ายเข้าไปขายในบริเวณตลาดท่าพลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 กรณีขายของบริเวณฟุตบาท มีความผิดตามมาตรา 38 ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือ ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และ กรณีขายของบริเวณผิวจราจรในทางคู่ขนาน มีความผิดตามมาตรา 44 ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือ ปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ให้เชิญเจ้าของตลาดมาหารือเรื่องให้ผู้ค้าเข้าไปขายของในตลาดอีกครั้ง

นายอลงกรณ์ กล่าวอีกว่า แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ได้ทำเครื่องหมายจราจรตีเส้น (ขาว–แดง)บริเวณขอบทาง โดยห้ามจอดรถบริเวณริมถนนสายหลักบริเวณหน้าตลาดท่าพล หากฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตร 41 ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 73/1 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับทางคู่ขนานด้านในจะดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนจัดระเบียบต่อไป เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน

อย่างไรก็ตาม ขอเรียนว่าได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติทางหลวง(ฉบับที่2)พ.ศ. 2549 และ ไม่สามารถดำเนินการในส่วนที่ขัดกับกฎหมายได้ รวมทั้งดำเนินการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางหลักเป็นสำคัญ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ(ชนท้าย) เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนไม่มีเจตนากลั่นแกล้งแต่อย่างใด หากมีปัญหาข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 เลขที่ 213 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร. 0-5671-1443 โทรสาร 0-5672-1803