ข่าวน้ำท่วม น่าน

ตัวเมือง จ.น่าน ระดับน้ำลดลง เฝ้าระวังพื้นที่ อ.ภูเพียง

Home / ข่าวทั่วไป / ตัวเมือง จ.น่าน ระดับน้ำลดลง เฝ้าระวังพื้นที่ อ.ภูเพียง

ตัวเมือง จ.น่าน ระดับน้ำลดลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ อ.ภูเพียง

นายณรงค์ อินโส หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน เผยสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตัวเมืองน่าน และที่ อ.ภูเพียง ว่า ขณะนี้ลำน้ำน่านที่ไหลผ่านตัวเมืองน่านนั้นระดับน้ำเริ่มลดลง ส่วนสาเหตุที่น้ำไหลเข้าท่วมเมืองน่าน นั้นเนื่องจากพนังกั้นน้ำเป็นคันประกอบผสม ซึ่งตัวกั้นน้ำมีรอยรั่ว ทำให้น้ำทะลัก ประกอบกับบางจุดไม่มีพนังกั้นน้ำ เพราะติดขัดเรื่องเขตที่ดินของชาวบ้านที่ไม่อนุญาตให้สร้างพนังกั้นน้ำได้

 

ทั้งนี้ มวลน้ำที่ยังคงท่วมอยู่ในตัวเมืองน่านนั้น ทางโครงการชลประทานน่าน ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่บ้านสวนตาลล่าง บ้านดอนแก้ว และบ้านพวงพยอม เพื่อสูบน้ำออกเขตจากเขตเทศบาลเมืองน่าน โดยคาดว่าวันนี้จะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ส่วนที่ อ.ภูเพียง นั้นยังคงต้องติดตามระดับน้ำในแม่น้ำน่านอย่างต่อเนื่อง เพราะในพื้นที่มีพนังกั้นน้ำไม่เพียงพอ จึงต้องอาศัยการระบายตามธรรมชาติเพื่อให้ระดับน้ำลดลง

สำหรับความเสียหายในภาพรวมขณะนี้ ยังไม่สามารถสำรวจความเสียหายที่แน่นอนได้ แต่คาดว่าน่าจะมีชาวบ้านกว่า 1 พันหลังคาเรือนที่เดือดร้อน ซึ่งหากสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ก็จะดำเนินการช่วยเหลือตามมาตการของกระทรวงการคลังต่อไป