ฆ่าตัวตาย

กรมสุขภาพจิตเผย ฆ่าตัวตายของไทยอยู่ที่แสนละ 6.35 คน ไม่ใช่แสนละ 16 คน

Home / ข่าวทั่วไป / กรมสุขภาพจิตเผย ฆ่าตัวตายของไทยอยู่ที่แสนละ 6.35 คน ไม่ใช่แสนละ 16 คน

กรมสุขภาพจิต ติงข้อมูลฆ่าตัวตายของไทยในโซเชียลมีเดีย ไม่จริง ยืนยัน สถิติของไทยอยู่ที่แสนละ 6.35 คน

กรมสุขภาพจิต เผยสถิติการฆ่าตัวตายของไทยที่นำเสนอในสื่อโซเชียลของสำนักโพลล์แห่งหนึ่ง ว่าไทยมีอัตราฆ่าตัวตายแสนละ 16 คน เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ไม่จริง ยืนยันอัตราฆ่าตัวตายคนไทยล่าสุดปี 2559 อยู่ที่แสนละ 6.35 คน ส่วนปี 2560 มีแนวโน้มลดลง และในรอบ 20 ปีมานี้ยังไม่เคยเกินแสนละ 10 คน ระบุที่มาข้อมูลทั้งหมดมาจากใบมรณบัตรทุกคน ไม่ใช่การสุ่ม ไม่มีซ้ำซ้อน พร้อมเร่งประสานทั้งองค์การอนามัยโลกและสำนักโพลล์ให้แก้ไขให้ตรงความจริง

จากกรณีที่มีสำนักโพลล์แห่งหนึ่งในกทม. นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับอัตราการฆ่าตัวตายของประเทศไทยเผยแพร่ในโซเซียลมีเดีย ว่าประเทศไทยมีอัตราฆ่าตัวตายอยู่ที่ 16 คน ต่อประชากร 100,000 คน เป็นอันดับที่ 28 จาก 145 ประเทศ โดยระบุแหล่งที่มาข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ( World Health Organization : WHO ) นั้น

ความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว วานนี้ ( 19 สิงหาคม 2561 ) นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ว่า ข้อมูลตามที่สำนักโพลล์ระบุนั้น เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปมาก อาจทำให้ประชาชนตื่นตระหนก เข้าใจผิดได้ โดยข้อเท็จจริงสถิติการฆ่าตัวตายของประเทศไทยที่รวบรวมโดยศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติของกรมสุขภาพจิต

ล่าสุดที่ยืนยันและนำเผยแพร่เป็นข้อมูลระดับประเทศคือปี 2559 อยู่ที่ 6.35 คนต่อประชากรทุก 100,000 คน ซึ่งประเทศไทยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตราการฆ่าตัวตายของคนไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา อัตราการฆ่าตัวตายของประเทศไทยในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วง 6 – 6.5 คนต่อประชากรทุก 100,000 คน และตลอดช่วง 20 ปีมานี้ก็ยังไม่เคยมีปีใดที่อัตราการฆ่าตัวตายของคนไทยในภาพรวมเกิน 10 คนต่อประชากรทุก 100,000 คนแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี ได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ ซึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จ.ขอนแก่น เร่งประสานไปยังผู้แทนขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยด้วย เพื่อให้ข้อมูลตรงกับข้อเท็จจริงของประเทศไทยโดยเร็ว รวมทั้งแจ้งสำนักโพลล์ที่นำข้อมูลเผยแพร่ด้วย เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงระบบการแก้ปัญหาสาธารณสุขของไทย ซึ่งผู้ที่ฆ่าตัวตายจัดเป็นผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตในระดับที่รุนแรง และประเทศไทยสามารถดำเนินการแก้ไขควบคุมป้องกันอยู่ระดับที่เป็นไปตามเป้าหมาย

ทางด้านนายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ในการรวบรวมสถิติการฆ่าตัวตายของคนไทยนั้น รวบรวมมาจากใบมรณบัตรที่ระบุสาเหตุว่าเป็นการฆ่าตัวตาย เป็นหลักฐานข้อมูลบุคคลที่เป็นทางการ มีกฏหมายให้การรับรอง จึงเป็นการนับจำนวนผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายทุกรายในประเทศไทย ไม่ใช่เป็นการศึกษาแบบสุ่มสำรวจ หรือการคาดคะเนแต่อย่างใด

ในปี 2559 มีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายสำเร็จจำนวน 4,131 คน เป็นชาย 3,283 คน หญิง 848 คน สำหรับสถิติการฆ่าตัวตายในปี 2560 แม้ว่ายังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการก็ตาม แต่จากการรวบรวมข้อมูลจากใบมรณบัตรเบื้องต้น พอบอกได้ว่าอัตราฆ่าตัวตายมีแนวโน้มลดลงกว่าในปี 2559 ส่วนอัตราฆ่าตัวตายปีนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมตามรายปี ยังไม่สามารถบอกได้ เนื่องจากยังไม่ถึงสิ้นปี 2561

ทั้งนี้ หากประชาชนทั่วไป หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ต้องการทราบอัตราการฆ่าตัวตายของคนไทยในปัจจุบันและย้อนหลัง เพื่อใช้อ้างอิงประกอบการศึกษา หรือรายงานต่างๆ สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ที่เวปไซต์ของศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ที่ https://www.suicidethai.com มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ