บขส. บขส. ส่งความรักจากอ้อมอกแม่สู่ลูก ส่งนมแม่แช่แข็งฟรี

บขส. ชวนร่วมโครงการ ‘ส่งนมแม่แช่แข็งฟรี’ ผ่านบริการส่งเช้าถึงเย็น

Home / ข่าวทั่วไป / บขส. ชวนร่วมโครงการ ‘ส่งนมแม่แช่แข็งฟรี’ ผ่านบริการส่งเช้าถึงเย็น

บริษัท ขนส่ง จำกัด ชวนคุณแม่ร่วมส่งนมแม่แช่แข็งฟรี ผ่านโครงการ “บขส. ส่งความรักจากอ้อมอกแม่สู่ลูก” ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 61 

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 บขส. ได้จัดโครงการ “บขส. ส่งความรักจากอ้อมอกแม่สู่ลูก” ให้บริการส่งนมแม่แช่แข็ง ผ่านบริการรับ – ส่งพัสดุภัณฑ์ “One day One night” ส่งเช้าถึงเย็น

โดยส่งเย็นถึงเช้าทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผู้ใช้บริการสามารถนำส่งนมแม่แช่แข็งพร้อมเตรียมเอกสารสำเนาใบสูติบัตรของบุตรสำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน เป็นหลักฐานแนบเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ งานรับ – ส่งพัสดุภัณฑ์ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) สถานีเดินรถรังสิต และสถานีเดินรถทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. งานรับ – ส่งพัสดุภัณฑ์ โทรศัพท์ 0 2537 8480 และ www.transport.co.th