กรมการขนส่งทางบก ข่าวสดวันนี้ ตรวจสภาพรถ ตรอ.

ขนส่งฯ เข้มงวดตรวจการดำเนินการของสถานตรวจสภาพรถทั่วประเทศ

Home / ข่าวทั่วไป / ขนส่งฯ เข้มงวดตรวจการดำเนินการของสถานตรวจสภาพรถทั่วประเทศ

ขนส่งฯ เข้มงวดตรวจการดำเนินการของสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ทั่วประเทศ สามารถตรวจสอบผลการตรวจสภาพรถผ่านเว็บไซต์ได้ทันที

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกยกระดับการดำเนินการของสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับดูแลการดำเนินงาน โดยจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน 81 แห่งทั่วประเทศ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลการตรวจสภาพรถ ตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงานของสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

รวมทั้งลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ และเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ รวมถึงให้บริการตรวจสอบผลการตรวจสภาพรถผ่านเว็บไซต์ที่ http://view.inspection.in.th เพื่อให้ประชาชนเจ้าของรถตรวจสอบความถูกต้องได้ทันที และป้องกันการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพในทุกรูปแบบ

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการนำรถเข้าตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) กรมการขนส่งทางบกกำชับศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ เข้มงวดตรวจสอบการดำเนินการของสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ในพื้นที่รับผิดชอบ และเข้มงวดตรวจตรามิจฉาชีพที่อาสาดำเนินการ ทำให้ประชาชนที่หลงเชื่อสูญเสียเงินหรืออาจสูญเสียเอกสารหลักฐานสำคัญ

ทั้งยังได้รับเอกสารปลอมซึ่งหากนำไปใช้แสดงเป็นหลักฐานอาจมีความผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกแนะนำประชาชน เจ้าของรถให้นำรถเข้าตรวจสภาพจริง ณ สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก และในส่วนของสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ที่ฝ่าฝืนกระทำความผิด มีพฤติกรรมทุจริตหลอกลวงประชาชน หรือมีเจตนาออกใบรับรองการตรวจสภาพโดยไม่มีการตรวจสภาพรถจริง การออกใบรับรองไม่ตรงตามความเป็นจริง สั่งเพิกถอนใบอนุญาตใบประกอบการทันที

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือสถานตรวจสภาพรถทุกแห่งดำเนินการตรวจสภาพรถให้ครบถ้วน ถูกต้องตามขั้นตอน และให้การรับรองตามความเป็นจริง เพื่อให้การดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

สำหรับประชาชนที่พบสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือมีข้อร้องเรียน หรือมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ สามารถแจ้งข้อมูล หรือสอบถามข้อมูลได้ผ่านทางศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน 81 แห่งทั่วประเทศ หรือแจ้งข้อมูลที่สายด่วน 1584 หรือที่สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือแจ้งโดยตรงที่ส่วนสถานตรวจสภาพรถ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก ผ่านทาง ID Line “@vicdlt” อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด