ข่าวจังหวัดน่าน ข่าวน้ำท่วม ถุงพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยจ.น่าน

Home / ข่าวทั่วไป / ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยจ.น่าน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน

วันนี้ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.20 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอภูเพียง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,025 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียง และที่ศาลาการเปรียญวัดม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จำนวน 1,565 ถุง และที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จำนวน 1,000 ถุง

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรในการดำรงชีวิตต่อไปในโอกาสนี้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยให้ได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุด