กรมชลประทาน ข่าวน้ำท่วม อุทกภัย

สรุปสถานการณ์น้ำประจำวัน พร้อมรวมพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยช่วง ก.ย.-ต.ค. 61

Home / ข่าวทั่วไป / สรุปสถานการณ์น้ำประจำวัน พร้อมรวมพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยช่วง ก.ย.-ต.ค. 61

สรุปการเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 22 ส.ค. 2561 พร้อมรวมพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค. 61 

สำหรับสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 22 ส.ค. 2561 สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (21 ส.ค.61) ปริมาตรน้ำในอ่างฯ 54,714 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 72 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 30,792 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 59) ปริมาตรน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2560 (49,611 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 65) มากกว่าปี 2560 จำนวน 5,103 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 589.92 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จ้านวน 268.43 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 21,378 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา (4 เขื่อนหลัก) ปริมาตรน้ำในอ่างฯ 15,375 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 62 (ปริมาตรน้ำใช้การได้ 8,679 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 48) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 174.80 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 42.71 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 9,496 ล้าน ลบ.ม.

อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (21 ส.ค. 61) ที่มีปริมาณน้ำอยู่ระหว่าง 80% – 100% มีจำนวน 62 แห่ง (มีโอกาสเกิดน้้าไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้น) และอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 100% มีจำนวน 14 แห่ง (มีน้ำไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้น)

สภาพน้ำท่า (22 ส.ค.61)

-แม่น้ำปิง ที่สถานี P.17 อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน 96 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 78 ลบ.ม./วินาที) ต่ำกว่าตลิ่ง 5.01 เมตร แนวโน้มเพิ่มขึ้น

-แม่น้ำน่าน สถานี N.67 อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ปริมาณน้ำไหลผ่าน 461 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 466 ลบ.ม./วินาที) ต่ำกว่าตลิ่ง 5.73 เมตร แนวโน้มลดลง

-แม่น้ำเจ้าพระยา ปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ วัดได้ 618 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 636 ลบ.ม./วินาที) ต่ำกว่าตลิ่ง 6.77 เมตร แนวโน้มลดลง และมีปริมาณน้ำไหลผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 266 ลบ.ม./วินาที(เมื่อวาน 314 ลบ.ม./วินาที) แนวโน้มลดลง รับน้ำเข้าฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก ในปริมาณ 495 ลบ.ม./วินาทีสถานการณ์น้้าอยู่ในภาวะปกติ

-แม่น้ำป่าสัก ระบายน้ำท้ายเขื่อนพระรามหก 101.58 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 79.85 ลบ.ม./วินาที) ไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านสถานีวัดน้ำ C.29A อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 347 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 332 ลบ.ม./วินาที) แนวโน้มเพิ่มขึ้น

สถานการณ์อุทกภัยปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัย 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย, ยโสธร, กาฬสินธุ์, อุบลราชธานี, นครพนม, สกลนคร, บึงกาฬ และร้อยเอ็ด

สถานการณ์เฝ้าระวัง 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่, สุโขทัย, กาญจนบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ และพิษณุโลก

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเดือนกันยายน

จ.อุบลราชธานี อ.วารินชำราบ ล้นตลิ่งเฉลี่ย 0.64 ม. ช่วงเวลา 1 – 30 ก.ย.

จ.อุบลราชธานี อ.เดชอุดม ล้นตลิ่งเฉลี่ย 0.13 ม. ช่วงเวลา 5 -7 ก.ย.

จ.พิษณุโลก อ.บางระกำ ล้นตลิ่งเฉลี่ย 1.00 ม. ช่วงเวลา 1-30 ก.ย.

จ.พิจิตร อ.บางมูลนาก ล้นตลิ่งเฉลี่ย 1.20 ม. ช่วงเวลา 2 – 21 ก.ย.

จ.นครสวรรค์ อ.ชุมแสง ล้นตลิ่งเฉลี่ย 1.00 ม. ช่วงเวลา 1 – 28 ก.ย.

จ.สิงห์บุรี อ.เมือง ล้นตลิ่งเฉลี่ย 0.65 ม. ช่วงเวลา 3 -12 ก.ย. และ 16 – 27 ก.ย.

พื้นที่เสี่ยงจากอิทธิพลลมมรสุมประจำฤดูเดือนตุลาคม

จ.อุบลราชธานี อ.เดชอุดม ล้นตลิ่งเฉลี่ย 0.69 ม. ช่วงเวลา 3 – 15 ต.ค.

จ.อุบลราชธานี อ.วารินชำราบ ล้นตลิ่งเฉลี่ย 1.04 ม. ช่วงเวลา 1 – 31 ต.ค.

จ.พิษณุโลก อ.บางระกำ ล้นตลิ่งเฉลี่ย 1.05 ม. ช่วงเวลา 1-31 ต.ค.

จ.พิจิตร อ.บางมูลนาก ล้นตลิ่งเฉลี่ย 1.00 ม. ช่วงเวลา 17 – 26 ต.ค.

จ.พิจิตร อ.โพทะเล ล้นตลิ่งเฉลี่ย 0.70 ม. ช่วงเวลา 13 – 16 ต.ค.

จ.นครสวรรค์ อ.ชุมแสง ล้นตลิ่งเฉลี่ย 1.25 ม. ช่วงเวลา 9-29 ต.ค.

จ.สิงห์บุรี อ.เมือง ล้นตลิ่งเฉลี่ย 0.65 ม. ช่วงเวลา 10-15 ต.ค. และ 18 -30 ต.ค.

 

ขอบคุณข้อมูล  ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC)