ค่าทางด่วน ทางด่วน ปรับขึ้นค่าทางด่วน

1 ก.ย.นี้ ดีเดย์ ปรับขึ้นค่าทางด่วน 5 บาท 2 เส้นทาง

Home / ข่าวทั่วไป / 1 ก.ย.นี้ ดีเดย์ ปรับขึ้นค่าทางด่วน 5 บาท 2 เส้นทาง

กทพ. ปรับขึ้นค่าทางด่วน 5 บาท เส้น กาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)  –  บูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2561 

รายงานข่าวแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2561 เป็นต้นไป การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้มีการปรับขึ้นราคาค่าทางด่วนเพิ่ม 5 บาท สำหรับทางพิเศษ 2 สายทาง คือทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) โดยการปรับขึ้นครั้งนี้ เป็นไปตามสัญญาสัมปทานกับเอกชน ที่กำหนดให้พิจาณาทบทวนการจัดเก็บค่าผ่านทางทุก 5 ปี เมื่อครบกำหนดสัญญา

ทั้งนี้การปรับขึ้นดังกล่าว ส่งผลทำให้ค่าทางด่วนปรับราคาขึ้นดังนี้
ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)จะปรับขึ้นคาผ่านทางรวม 3 ด่าน ประกอบด้วย

1.ด่านบางครุ-บางเมือง เฉพาะรถมากกว่า 10 ล้อ ปรับเป็น 95 บาท
2.ด่านบางครุ-เทพารักษ์ เฉพาะรถ 6-10 ล้อ ปรับเป็น 75 บาท
และ3.ด่านบางครุ-บางแก้ว เฉพาะรถมากกว่า 10 ล้อ ปรับเป็น 125 บาท

ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) ปรับขึ้นค่าผ่านทางรวมทั้งสิ้น 11 ด่าน ประกอบด้วย

1.ด่านบางนา กม.6-บางเสาธง เฉพาะรถ 6-10 ล้อ ปรับเป็น 65 บาท
2.ด่านบางนา-กม.6-บางสมัคร รถ 4 ล้อ ปรับเป็น 50 บาท, รถ 6-10 ล้อ ปรับเป็น 100 บาท และมากกว่า 10 ล้อ ปรับเป็น 150 บาท

3.ด่านบางนา กม.6-บางปะกง 1 เฉพาะรถมากกว่า 10 ล้อ ปรับเป็น 185 บาท
4.ด่านบางนา กม.6-ชลบุรี เฉพาะรถมากกว่า 10 ล้อ ปรับเป็น 220 บาท

5.ด่านวงแหวนรอบนอก (บางแก้ว)-บางสมัคร รถ 6-10 ล้อ ปรับเป็น 85 บาท ,รถมากกว่า 10 ล้อ ปรับเป็น 125 บาท 6.ด่านวงแหวนรอบนอก (บางแก้ว)-บางปะกง 1 รถ 6-10 ล้อ ปรับเป็น 105 บาท ,รถมากกว่า 10 ล้อ ปรับเป็น 160 บาท

7.ด่านวงแหวนรอบนอก (บางแก้ว)-ชลบุรี รถ 4 ล้อ ปรับเป็น 65 บาท ,รถ 6-10 ล้อ ปรับเป็น 130 บาท และรถมากกว่า 10 ล้อ ปรับเป็น 195 บาท
8.ด่านบางพลี 2-บางพลีน้อย รถ 4 ล้อ ปรับเป็น 30 บาท, รถ 6-10 ล้อ ปรับเป็น 60 บาท และรถมากกว่า 10 ล้อ ปรับเป็น 90 บาท

9.ด่านบางพลี 2-บางปะกง 1 เฉพาะรถมากกว่า 10 ล้อ ปรับเป็น 140 บาท
10.ด่านสุวรรณภูมิ 2-บางสมัคร รถ 4 ล้อ ปรับเป็น 35 บาท, รถ 6-10 ล้อ ปรับเป็น 70 บาท และรถมากกว่า 10 ล้อ ปรับเป็น 105 บาท

และ11.ด่านสุวรรณภูมิ 2-ชลบุรี เฉพาะรถมากกว่า 10 ล้อ ปรับเป็น 175 บาท