ตัดต้นโพธิ์ ประจวบคีรีขันธ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ชาวประจวบฯ โวยมือดีตัดต้นโพธิ์อายุ 60 ปี ที่ในหลวง ร.9 ทรงปลูก

Home / ข่าวทั่วไป / ชาวประจวบฯ โวยมือดีตัดต้นโพธิ์อายุ 60 ปี ที่ในหลวง ร.9 ทรงปลูก

โวยมือดีตัดต้นโพธิ์บนเขาช่องกระจก ศูนย์รวมจิตใจและแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อในเมืองประจวบคีรีขันธ์ ทั้งยังมีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์ ที่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ภายหลังพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นหน่อเดิมจากต้นพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยา

นายศิลา โพธิ์ระย้า กลุ่มประจวบทุกเรื่องราว เปิดเผยว่า ได้สอบถามไปยังวัดธรรมิการามวรวิหาร พระอารามหลวง ซึ่งดูแลพื้นที่เขาช่องกระจก ทราบว่ามีการตัดต้นโพธิ์จริง เนื่องจากต้นโพธิ์ถูกลิงแสมที่มีอยู่จำนวนมากกินใบจนเหลือแต่กิ่งทำให้ต้นโพธิ์ตาย วัดจึงตัดสินใจตัดต้นโพธิ์เหลือแต่ตอ แล้วนำออกมาจากจุดที่ปลูกเดิม

ทั้งนี้ เรื่องราวดังกล่าวกระทบต่อจิตใจชาวประจวบคีรีขันธ์มาก เนื่องจากเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า โดยในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกไว้ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครเดินทางขึ้นมาถึงยอดบนเขาช่องกระจกเพื่อมาชมความงดงาม เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพเมืองประจวบคีรีขันธ์รอบทิศทาง

โดยก่อนหน้านี้ จังหวัดได้ตั้งงบประมาณตั้งแต่ปี 2558-2560 ในการปรับปรุงภูมิทัศน์เขาช่องกระจก ทั้งทางขึ้นเขาและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สร้างประติมากรรมน้ำพุวาฬบรูด้า ขยายถนนคอนกรีต งบประมาณกว่า 42 ล้านบาท และเดือนตุลาคม 2560 ทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับประชาชนจิตอาสาทาสีบันไดทางขึ้นเขาช่องกระจก 396 ขั้น ให้เป็นสีเหลือง

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ พระราชสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฝ่ายธรรมยุต ได้แนะนำให้นักท่องเที่ยวถือน้ำคนละขวดเพื่อนำไปรดต้นโพธิ์ที่กำลังแห้งเฉาตาย เนื่องจากขาดน้ำ เพราะอยู่บนเขาสูง 245 เมตร จากระดับน้ำทะเล และขาดการดูแลจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐ ทำให้ต้นโพธิ์ค่อยๆ แห้งเหี่ยวตาย