พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จกลับวัง แถลงการณ์สำนักพระราชวัง

พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9 ทรงหายพระประชวร เสด็จฯ กลับวังสวนจิตรลดา

Home / ข่าวทั่วไป / พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9 ทรงหายพระประชวร เสด็จฯ กลับวังสวนจิตรลดา

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ กลับไปประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รายงานว่า พระอาการประชวรไข้หวัดใหญ่ หายเป็นปกติ ไม่ทรงมีพระปรอท (ไข้) ทรงพระกรรสะ (ไอ) ลดลง เสวยพระกระยาหารและบรรทมได้ดี ผลการเอกซเรย์พระบัปผาสะ (ปอด) ดี ผลการตรวจพระโลหิตปกติ

คณะแพทย์จึงขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐานในวันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม พุทธศักราช 2561