กรมราชทัณฑ์ พักโทษ โอนตัวนักโทษต่างชาติ

กรมราชทัณฑ์มีมติโอนตัว 50 ผู้ต้องขังต่างชาติ กลับไปรับโทษประเทศตามสัญชาติ

Home / ข่าวทั่วไป / กรมราชทัณฑ์มีมติโอนตัว 50 ผู้ต้องขังต่างชาติ กลับไปรับโทษประเทศตามสัญชาติ

กรมราชทัณฑ์มีมติโอนตัว 50 ผู้ต้องขังต่างชาติ กลับไปรับโทษประเทศตามสัญชาติ พร้อมพักโทษอีกกว่า 600 ราย

เมื่อวานนี้ (30 ส.ค.61) ที่กรมราชทัณฑ์ ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโอนตัวนักโทษเด็ดขาดชาวต่างประเทศ เพื่อเดินทางกลับไปรับโทษต่อในประเทศที่ตนเองมีสัญชาติอยู่ โดยมี พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุม

โดย พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติพิจารณาพักการลงโทษให้แก่นักโทษเด็ดขาด ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบของทางราชการจากเรือนจำ 64 แห่ง ในคดีความผิดทั่วไป และคดียาเสพติด จำนวน 248 ราย และได้พิจารณาพักการลงโทษผู้ที่ผ่านหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 อีก 426 ราย รวมเป็นผู้ได้รับการพักการลงโทษทั้งสิ้น 674 ราย โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาพักการลงโทษเหล่านี้ ถือเป็นผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัย เหลือโทษอีกไม่นาน และไม่เป็นภัยต่อสังคม

ส่วนการพิจารณา โอนตัวนักโทษเด็ดขาด ชาวต่างประเทศ ที่ประชุม ลงความเห็นให้โอนตัวผู้ต้องขังทั้งสิ้น 50 ราย ประกอบไปด้วยสัญชาติ อิหร่าน , ฝรั่งเศส ,อังกฤษ, สวีเดน, เนเธอร์แลนด์ และสเปน ตามสนธิสัญญาว่าด้วยการโอนตัวนักโทษระหว่างรัฐต่อรัฐ โดยนักโทษที่จะโอนตัวต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดคดีถึงที่สุด มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการตาม คำพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. 2527 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาโอนตัวนักโทษ

สำหรับการโอนตัวผู้ต้องขังชาวต่างชาติ กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 1,083 ราย และนักโทษสัญชาติไทยที่ได้รับการโอนตัวกลับมารับโทษต่อในประเทศไทยแล้ว 17 ราย ซึ่งการโอนตัวดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้นักโทษได้กลับไปรับโทษที่เหลือยังประเทศของตนได้ใกล้ชิดครอบครัว ญาติพี่น้อง และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมคุ้นเคย เพื่อประโยชน์ต่อการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยให้เป็นคนดีกลับสู่สังคมต่อไป

ขอบคุณ กรมราชทัณฑ์