water bank กรุงเทพมหานคร บ่อหน่วงน้ำใต้ดิน ระบายน้ำ

ผู้ว่าฯกทม. ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน

Home / ข่าวทั่วไป / ผู้ว่าฯกทม. ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน (water bank) บริเวณสถานีตำรวจนครบาลบางเขน

วันนี้ (31 ส.ค.61) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน (water bank) บริเวณสถานีตำรวจนครบาลบางเขน เขตบางเขน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตามวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

โดยวางมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักงานเขตบางเขน กรมทางหลวง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการ

อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธา ร่วมกับ กสทช. กฟน. และทีโอที ได้ดำเนินการรื้อย้ายสายสื่อสารบริเวณหน้าพื้นที่โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน water bank ตามแนวถนนพหลโย