ข่าวภูมิภาค วิ่งการกุศล สถาบันพระปกเกล้า

สถาบันพระปกเกล้าครบรอบ 20 ปี จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลช่วยคนช่วย รพ.

Home / ข่าวทั่วไป / สถาบันพระปกเกล้าครบรอบ 20 ปี จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลช่วยคนช่วย รพ.

สถาบันพระปกเกล้าครบรอบ 20 ปี จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลช่วยคนช่วยโรงพยาบาล

เมื่อเวลา 05.00 น วันที่ 2 กันยายน 2561 ที่บริเวณสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเพื่อโรงพยาบาลที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ดารานักแสดง อาทิเช่นแอ๊ด คาราบาว และ ชาย-หญิงที่สมัครร่วมการแข่งขันในครั้งนี้รวมกว่า 3,000 คน ภายในงาน ผู้แข่งขันทั้งหมด มารวมตัวณจุดสตาร์ท ณ.บริเวณ หน้าโรงเรียนศรีบุณยานนท์วิ่งขึ้นสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์และวนกลับมาที่เส้นชัย โดยผู้แข่งขันที่ชนะเลิศ จะได้รับเหรียญ และ ถ้วยรางวัล จากประธานในพิธี

ด้านศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเพื่อโรงพยาบาลที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร กล่าวว่า สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันวิชาการที่มีพันธกิจสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยไปสู่ประชาชน รวมทั้งเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัยปัญหาและแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบเพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีความเป็นปึกแผ่นและยั่งยืน ได้ดำเนินการโดยยึดมั่นในพันธกิจสำคัญนี้มาอย่างต่อเนื่องและยาวนานซึ่งในปี 2561

นี้ถือเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า โดยสถาบันได้จัดโครงการเดินวิ่งการกุศลเพื่อโรงพยาบาลที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ของโรงพยาบาลในเขตทุรกันดาร 2.เพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อประเทศชาติสำหรับประชากรในเขตทุรกันดาร 3.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาสถาบันทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในการสร้างคุณนะประโยชน์ให้แก่สังคม 4.เพื่อส่งเสริมความ มี ส่วนร่วม ของหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม

โดยวันนี้ได้แบ่งประเภทการวิ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1 Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 2 ประเภทมินิมาราธอนระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยมีการจัดลำดับรุ่นอายุชายหญิงจำนวน 6 รุ่น 1 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 2 รุ่นอายุ 20 ถึง 29 ปี 3 รุ่นอายุ 30-39 ปี 4 รุ่นอายุ 40-49 ปี 5 รุ่นอายุ 50-59 ปีและ 6 รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยมีเงินพร้อมถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศในแต่ละรุ่นอายุ ดังนี้ผู้ชนะลำดับที่ 1400 บาทผู้ชนะลำดับที่ 2 3,000 บาทผู้ชนะลำดับที่ 3 2,000 บาทผู้ชนะลำดับที่ 4 1500 บาทผู้ชนะลำดับที่ 5 1,000 บาท