นิด้าโพล โพล ใบขับขี่

นิด้าโพล เผยคนค้านโทษใบขับขี่ มองไม่ช่วยลดอุบัติเหตุ จี้เพิ่มเมาแล้วขับ

Home / ข่าวทั่วไป / นิด้าโพล เผยคนค้านโทษใบขับขี่ มองไม่ช่วยลดอุบัติเหตุ จี้เพิ่มเมาแล้วขับ

นิด้าโพล เผย คนค้านเพิ่มโทษใบขับขี่มองไม่ช่วยลดอุบัติเหตุ ห่วงเปิดช่องทุจริต 66.43 % จี้เพิ่มโทษเมาแล้วขับ ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ และขับรถเร็วเกินกำหนด

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “การแก้กฎหมาย-เพิ่มโทษใบขับขี่” ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 จำนวน 1,251 ตัวอย่าง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่คัดค้านการแก้กฎหมายเพิ่มโทษใบขับขี่ โดยทั้งกรณีไม่มีใบขับขี่ ใบขับขี่หมดอายุ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ไม่เห็นด้วยถึงร้อยละ 71.54 และกรณีไม่พกใบขับขี่ ปรับสูงสุด 10,000 บาท ประชาชน ร้อยละ 67.47 ก็ไม่เห็นด้วยเช่นกัน

ซึ่งให้เหตุผลว่า บทลงโทษรุนแรงเกินไป โทษค่าปรับสูง ไม่เหมาะสมกับฐานความคิด และเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่สามารถช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ ขณะคนที่เห็นด้วย มองว่า จะได้มีระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนน เกิดความเกรงกลัวและเคารพกฎจราจรมากขึ้น และสามารถลดอุบัติเหตุได้ ทั้งนี้ หากการแก้ไขกฎหมายเพิ่มโทษใบขับขี่ หมดอายุ จะทำให้เกิดช่องทางการทุจริต รับสินบน มากน้อยเพียงใด พบว่า ประชาชน ร้อย 39.41 ระบุว่า เกิดช่องทางทุจริต รับสินบน มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 38.69 และร้อยละ 8.79

ทั้งนี้ มีประชาชนร้อยละ 41.09 เป็นผู้ขับขี่อย่างเดียว ขณะที่ร้อยละ 36.85 เป็นผู้ขับขี่และบางครั้งก็เป็นผู้โดยสาร และร้อยละ 22.06 เป็นผู้โดยสาร ส่วนการเพิ่มโทษ ไม่มี ไม่พกใบขับขี่ หรือหมดอายุ จะช่วยให้ผู้ขับขี่เกรงกลัวกฎหมายและปฏิบัติตามกฎจราจรมากขึ้นหรือไม่ พบว่า ประชาชน ร้อยละ 16.47 ระบุว่า ช่วยได้มาก ร้อยละ 50.76 ช่วยได้ระดับหนึ่ง และร้อยละ 31.89 ไม่สามารถช่วยได้เลย ทั้งนี้ เมื่อถามถึงความผิดวินัยจราจรข้อหาใดควรไปเพิ่มโทษให้มากขึ้น พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 66.43 ระบุว่า ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น รองลงมา ร้อยละ 11.11 ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง และร้อยละ 10.23 ขับรถเร็วเกินอัตรากำหนด