ข่าวสดวันนี้ เลี้ยงไส้เดือน

เลี้ยงไส้เดือนทำปุ๋ยตามศาสตร์พระราชา ลดต้นทุนการผลิตและผักปลอดสารพิษ

Home / ข่าวทั่วไป, คลิป / เลี้ยงไส้เดือนทำปุ๋ยตามศาสตร์พระราชา ลดต้นทุนการผลิตและผักปลอดสารพิษ

เกษตรกรเดินตามศาสตร์พระราชา ในหลวงรัชกาลที่ 9 สอนการทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือน ให้กับเกษตรกร นักเรียน และทหาร เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในการทำปุ๋ย ลดต้นทุนการผลิตและได้พืชผักที่ปลอดสารพิษ

วันที่ 4 กันยายน 2561 ที่ฟาร์มสุขเล็กๆ เลขที่ 156/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งนายอัษฎา เจริญกุล เป็นเจ้าของฟาร์ม เกษตรกรที่เดินตามรอยศาสตร์พระราชา ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้อบรมให้ความรู้กับเกษตรกร นักเรียน และทหารจากกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  ในการเลี้ยงไส้เดือนดิน และทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือน ซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใส่พืชผักให้เจริญงอกงาม  สำหรับพืชที่ปลูก มีข้าวพันธุ์เล็บนก มะนาว ผักสลัด กล้วย หมาก มัลเบอรี่ ไผ่ตง และผักสลัด ฯลฯ

บ่อเลี้ยงใส้เดือน
บ่อเลี้ยงใส้เดือนเป็นบ่อปูน

ทั้งนี้นายอัษฎา เจริญกุล เกษตรกร กล่าวว่า การอบรมการทำปุ๋ยมูลไส้เดือนนั้น เพื่อให้เกษตรกร นักเรียน และทหาร นั้น เพื่อต้องการให้นำความรู้ที่ได้ไปทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือน ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิต และลดการใช้สารเคมี จะทำให้พืชผักที่ใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือน เป็นพืชผักที่ปลอดสารพิษ การทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือนนอกจากจะได้ปุ๋ยแล้ว ยังเป็นการลดวัชพืชอีกด้วย โดยจะนำวัชพืช มาสับให้ละเอียดแล้วเอาไปใส่ในบ่อที่มีการเลี้ยงไส้เดือน  เมื่อไส้เดือนกินพวกวัชพืชก็จะถ่ายมูลออกมา และสามารถเก็บมูลไส้เดือน ภายใน7-10 วัน หลังจากนั้นเอามาแยกและใส่เครื่องปั่น จะได้ปุ๋ยไส้เดือนที่มีคุณภาพ  ทั้งนี้การเดินตามศาสตร์พระราชา ในหลวงรัชกาลที่ 9 นั้นส่งผลที่ดีเป็นอย่างมากกับเกษตรกร ที่สามารถปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ ไว้บริโภคในครัวเรือน เมื่อเหลือจึงนำไปขาย

สำหรับการฝึกอบรมในวันนี้มีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายพรชัย สุขโสม นายอำเภอกันตัง เกษตรกรในจังหวัดตรัง และทหารจากกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เข้าร่วม และลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแต่การสับวัชพืชอาหารของไส้เดือน การลอกมูลไส้เดือน การร่อนมูลไส้เดือน  ซึ่งทุกคนที่มาต่างได้ความรู้เป็นอย่างมาก