ข่าวสดวันนี้ ฝากเข้าเป็น อส. มิจฉาชีพ หลอกลวง

ผู้ว่ายะลาชี้ ไม่มีการประกาศรับสมัคร อส. หลังชาวบ้าน ถูกหลอกเงินเพื่อฝากเข้าเป็นสมาชิก

Home / ข่าวทั่วไป / ผู้ว่ายะลาชี้ ไม่มีการประกาศรับสมัคร อส. หลังชาวบ้าน ถูกหลอกเงินเพื่อฝากเข้าเป็นสมาชิก

นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในฐานะผู้บังคับการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา ออกประกาศเรื่องชี้แจงกรณีการเสนอข่าวกลุ่มบุคคลถูกมิจฉาชีพหลอกลวง เรียกรับเงินแลกกับการฝากเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนของสื่อสารมวลชน ลงวันที่ 4 กันยายน 2561 

โดยเนื้อหาในประกาศ ระบุว่า ตามที่ ได้มีการเสนอข่าวของสื่อมวลชน กรณีมีกลุ่มชาวบ้านในอำเภอรามันถูกมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นปลัดอำเภอเมืองยะลา ร่วมกับพลเรือนหลอกเรียกรับเงินคนละตั้งแต่ 70,000 บาท ถึง 100,000 บาท แลกกับการฝากเข้าเป็นสมาชิก กองอาสารักษาดินแดนนั้น กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา ขอชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว ดังนี้ 1.เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลาประมาณ 08.30 น. ได้มีกลุ่มบุคคลแต่งกายคล้ายสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 21 คน ได้ไปรายงานตัวเพื่อทำการฝึกสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหน้าศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป

โดยกลุ่มบุคคลดังกล่าวอ้างว่าได้รับการติดต่อจากบุคคลที่มีชื่อว่า นายสุชาติ ไม่ทราบนามสกุล อ้างว่าเป็นปลัดอำเภอเมืองยะลา โดยผ่านการประสานงานของสิบเอกรายหนึ่ง ตำแหน่งเสมียนหน่วยสัสดี อำเภอรามัน ช่วยราชการที่ทำการสัสดีจังหวัดยะลา และผู้หญิงใช้ชื่อว่ากะด๊ะ ชาวอำเภอรามันให้มาทำการฝึกโดยมีค่าใช้จ่าย คนละ 40,000 บาท ถึง 80,000 บาท 

ซึ่งศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป ได้แจ้งกลุ่มบุคคลดังกล่าวว่าไม่มีการฝึก และได้ประสานมายังจังหวัดยะลาก็ไม่มีโครงการฝึกแต่อย่างใด 2.ตามข้อ 1 กองบังคับการกองการอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา ขอชี้แจงว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา ไม่มีการประกาศรับสมัครและการสอบบุคคลเพื่อบรรจุเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนแต่อย่างใด การดำเนินการของนายสุชาติ เจ้าหน้าที่ทหารยศสิบเอกรายหนึ่ง และผู้หญิงใช้ชื่อว่ากะด๊ะ ดังกล่าว จึงเป็นการแอบอ้างมีพฤติกรรมหลอกลวงเรียกเอาทรัพย์จากผู้อื่น ทำให้ทางราชการและประชาชนได้รับเสียหาย 3.กรณีบุคคลใช้ชื่อว่านายสุชาติ โดยแอบอ้างเป็นปลัดอำเภอเมืองยะลา ได้ตรวจสอบแล้วอำเภอเมืองยะลาและอำเภออื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดยะลา ไม่มีปลัดอำเภอชื่อนายสุชาติแต่อย่างใด 4.กรณีสิบเอกรายหนึ่ง ตำแหน่งเสมียนนายสัสดีอำเภอรามัน ช่วยราชการที่ทำการสัสดีจังหวัดยะลา และผู้หญิงใช้ชื่อว่ากะด๊ะ จังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้อำเภอเมืองยะลาแจ้งความร้องทุกข์ตามกฎหมาย และประสานแจ้งผู้เสียหายให้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษแก่ผู้กระทำการหลอกลวงเรียกเอาทรัพย์แล้ว 5.จังหวัดยะลา มิได้นิ่งนอนใจ และมีความกังวลใจกรณีประชาชนหลายรายถูกหลอกลวงให้เสียทรัพย์ และทราบว่าบางรายมีฐานะยากจนต้องกู้เงินมา เพื่อกรณีดังกล่าวด้วยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีการหลอกลวงสมัครเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนแล้ว

อนึ่ง กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา ขอเรียนว่าการรับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา จะต้องดำเนินการตามข้อบังคับที่ 1 ของกองอาสารักษาดินแดน เรื่องกำหนดวิธีรับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2497 กล่าวคือ จะต้องมีการดำเนินการรับสมัคร และทดสอบสมรรถภาพร่างกายของคณะกรรมการ รับสมัครระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ขอให้ประชาชนทั่วไปอย่าได้หลงเชื่อว่าจะมีการฝากเข้าบรรจุเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้ ทั้งนี้ หากมีการรับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเมื่อใด จะได้ประกาศให้รับทราบตามระเบียบข้อปฏิบัติต่อไป

ที่มา สวท.ยะลา