ข่าวMono29 ทางเท้า มาตรการคืนทางเท้า เครือข่ายแผงลอยไทย

เครือข่ายแผงลอยไทย ร้องรัฐเลิกมาตรการคืนทางเท้า

Home / ข่าวทั่วไป / เครือข่ายแผงลอยไทย ร้องรัฐเลิกมาตรการคืนทางเท้า

ม็อบเครือข่ายหาบเร่แผงลอย บุกทำเนียบรัฐบาล ร้องนายกรัฐมนตรี ทบทวนมาตรการจัดระเบียบทางเท้า

ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรี วานนี้ ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยหลายร้อยคน รวมตัวกันหน้าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ บริเวณตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ทบทวนนโยบายจัดระเบียบทางเท้า คืนพื้นที่ขายให้กับหาบเร่แผงลอย

โดยนายเรวัตร ชอบธรรม ประธานเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เผยว่า ปัจจุบัน สมาชิกเครือข่ายที่เป็นผู้ค้ากว่า 7,500 คน ครอบคลุมพื้นที่ 50 เขต ของกรุงเทพฯ อยากร้องนายกรัฐมนตรี ให้แก้ปัญหา 3 ระยะ ได้แก่ 1.ระยะเร่งด่วน ให้รัฐบาลและ กทม.ทบทวนยกเลิกนโยบายคืนทางเท้าให้ประชาชน พร้อมคืนพื้นที่ค้าขายเดิมภายใน 7 วัน จนกว่ากฎหมายฉบับใหม่ จะมีผลบังคับใช้

ระยะกลาง ขอให้พัฒนากลไกการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ง เทศกิจ, กทม., เครือข่ายผู้ค้าริมทางเท้า, ผู้บริโภค และนักวิชาการ เพื่อพัฒนามาตรการจัดระเบียบ จนถึงการเสียภาษีอย่างถูกต้อง ไม่ใช่การยกเลิกหาบเร่อผงลอย

ส่วนในระยะยาว ขอให้รัฐบาลและ กทม.ออกกฎหมายการค้าริมทางเท้า เพื่อจัดระเบียบ และป้องกันการเปลี่ยนนโยบายไป-มา

ขณะที่มีรายงานว่า ภายหลังการหารือกับภาครัฐ ประธานเครือข่ายฯ ได้แถลงต่อผู้ชุมนุมว่า นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการร่วม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย กทม., กองบัญชาการตำรวจนครบาล, และตัวแทนผู้ค้า เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ปัญหา พร้อมให้การคุ้มครองผู้ค้าที่ได้รับคำสั่งยกเลิกไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกจากพื้นที่ ส่วนผู้ค้าที่ออกจากพื้นที่ไปแล้ว ให้รอการพิจารณาของคณะกรรมการร่วม ภายใน 30 วัน