ข่าวสดวันนี้ ประภัสร์ จงสงวน รฟท. ศาลปกครอง

ศาลปกครองสั่ง รฟท. ชดใช้เงินให้ ‘ประภัสร์’ กรณีเลิกจ้างก่อนหมดสัญญา

Home / ข่าวทั่วไป / ศาลปกครองสั่ง รฟท. ชดใช้เงินให้ ‘ประภัสร์’ กรณีเลิกจ้างก่อนหมดสัญญา

ศาลปกครองสั่ง รฟท. ชดใช้เงินให้ ‘ประภัสร์’ กรณีเลิกจ้างเป็นผู้ว่าการรถไฟฯ ก่อนครบกำหนดในสัญญาจ้าง

วันนี้ (5 กันยายน 2561) ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท./ผู้ถูกฟ้องคดี) ใช้เงินให้แก่นายประภัสร์ จงสงวน (ผู้ฟ้องคดี) กรณีการเลิกจ้างเป็นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก่อนครบกำหนดในสัญญาจ้าง เนื่องจากศาลฯ เห็นว่าเมื่อสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีมีกำหนดเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 แต่สิ้นสุดลงก่อนครบกำหนดเวลาจ้าง

โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาและผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า อีกทั้งการเลิกจ้างก็ไม่เข้าเหตุตามข้อ 5.3 ของข้อกำหนดในสัญญาที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ดังนั้น รฟท.(ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับอัตราจ้างเดือนสุดท้ายหนึ่งเดือน และรับผิดชดใช้เงินค่าตอบแทนเท่ากับค่าจ้างเดือนสุดท้ายของผู้ฟ้องคดีคูณด้วยระยะเวลา 6 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 3,139,452.05 บาท (รวมดอกเบี้ย)

ทั้งนี้ นายประภัสร์ ฟ้อง ร.ฟ.ท. ว่าได้จ้างให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยตามสัญญาในวันที่ 14 พ.ย. 2555 ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีประกาศฉบับที่ 89/2557 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2557 ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งมีผลก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา

ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ลงวันที่ 29 มิ.ย.2558 ขอให้รฟท.ชำระเงินค่าเสียหายจากการถูกเลิกจ้าง แต่รฟท.เพิกเฉย จึงเป็นเหตุให้ นายประภัสร์ ได้รับความเสียหายและฟ้องดำเนินคดีต่อศาลปกครอง