ทุน ทุนนักศึกษา นักศึกษา นิสิต บุญรอดบริวเวอรี่

บุญรอดฯ มอบทุนให้นักศึกษา ต่อเนื่องครั้งที่ 36 รวม 8.8 ล้านบาท

Home / ข่าวทั่วไป / บุญรอดฯ มอบทุนให้นักศึกษา ต่อเนื่องครั้งที่ 36 รวม 8.8 ล้านบาท

บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ ฯ มอบทุนนิสิต-นักศึกษา ต่อเนื่องครั้งที่ 36 จำนวน 352 ทุน ใน 22 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 8,800,000 บาท

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.61 ที่หอประชุมใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย นายสันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปี 2561 จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 36 มอบทุนให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 352 ทุน ใน 22 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 4 ปีแบบให้เปล่า ย้ำเจตนารมณ์ในการให้การสนับสนุนการศึกษาเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง และการให้ที่ไม่สิ้นสุด ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน 85 ปี ของบริษัทฯ โดยมี คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ, ผู้รับทุน และผู้เคยได้รับทุนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับ ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา เริ่มให้ทุนครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2525 ซึ่งปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 36 ได้มอบทุนเป็นจำนวน 352 ทุน แบ่งเป็นสถาบันละ 16 ทุน มูลค่าทุนละ 25,000 บาท รวมทั้งสิ้น 8,800,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยผู้รับมอบทุน จะเป็นผู้เสนอผู้มีคุณสมบัติในเบื้องต้น เน้นเด็กที่มีคุณสมบัติเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

จากนั้นบริษัท บุญรอดฯ จะเข้าไปร่วมพิจารณาความเหมาะสม ซึ่งทุนนี้เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง สนับสนุนให้เรียนจนสำเร็จการศึกษา ไม่ต้องใช้คืน โดยคาดหวังให้เด็กทุกคนที่ได้รับทุน ส่งต่อความดี นำความรู้ ความสามารถ นำโอกาสที่ได้รับ ไปพัฒนาประเทศชาติต่อไป

โดยสถาบันที่ได้รับมอบทุน ได้แก่ ม.เกษตรศาสตร์, ม.ขอนแก่น, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.เชียงใหม่, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ม.ธรรมศาสตร์, ม.นเรศวร, ม.บูรพา, ม.มหาสารคาม, ม.มหิดล, ม.แม่โจ้, ม.รามคำแหง, มศว., ม.ศิลปากร, ม.สงขลานครินทร์, รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า, รร.นายเรือ, รร.นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช, รร.นายร้อยตำรวจ, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ตลอดระยะเวลา 85 ปี ในการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด สิ่งหนึ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญ คือ ด้านการศึกษา ถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดของการสร้างทรัพยากรบุคคล โดยตระหนักถึงเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

โดยเฉพาะการมอบโอกาสทางการศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานความรู้ ไม่ใช่แค่เก่ง แต่เราอยากได้คนดีด้วย และเป็นผู้ที่ส่งต่อความสุขให้กับคนรอบข้างได้ด้วย ตรงกับปณิธานของบริษัทฯ ตามคำของผู้ก่อตั้ง ท่านพระยาภิรมย์ภักดี ว่า “ทุกคนควรมีส่วนร่วมช่วยเหลือในสังคม” โอกาส สร้างชีวิต โอกาสที่ได้รับในวันนั้น สร้างคนคุณภาพกลับคืนสู่สังคม เกิดเป็นการให้ที่ไม่สิ้นสุด