วัดช้างไห้ สวนดุสิตโพล หลวงปู่ทวด

สวนดุสิตโพล เผยคนไทย 47.79% นิยมห้อยพระ ‘หลวงปู่ทวด’ วัดช้างไห้

Home / ข่าวทั่วไป / สวนดุสิตโพล เผยคนไทย 47.79% นิยมห้อยพระ ‘หลวงปู่ทวด’ วัดช้างไห้

สวนดุสิตโพล เผยคนไทย 47.79% นิยมห้อย “หลวงปู่ทวด” วัดช้างไห้

“สวนดุสิตโพล” ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของชาวพุทธที่มีต่อพระเครื่องทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,126 คน ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2561 สรุปผลได้ ดังนี้

คนไทยคิดอย่างไรกับการห้อย/แขวนพระเครื่อง

1. เคารพบูชา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ช่วยปกป้องคุ้มครอง 56.86%

2. เป็นความเชื่อความศรัทธาของแต่ละบุคคล เป็นสิทธิส่วนบุคคล 25.01%

3. เป็นไปตามแนวทางวิถีของชาวพุทธ เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น 14.13%

4. อื่นๆ สวมใส่เป็นเครื่องประดับ เพื่อความสวยงาม 4.00%

 

5 อันดับพระเครื่องที่คนไทยห้อย/แขวน อันดับ คำตอบ ภาพรวม ชาย หญิง

1. หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ 47.79%

2. พระสมเด็จโต 21.90%

3. พระพุทธโสธร/หลวงพ่อโสธร 12.87%

4. พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ 9.44%

5. หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน 8.00%

 

ข้อมูล http://suandusitpoll.dusit.ac.th/WEB/