ข่าวดี!คนเมืองกรุง รฟม.เล็งปรับลดค่าโดยสาร 1บาท

Home / ข่าวทั่วไป / ข่าวดี!คนเมืองกรุง รฟม.เล็งปรับลดค่าโดยสาร 1บาท
รฟม. รถไฟฟ้าใต้ดิน


นายชูเกียรติ โพธยานุวัตร ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร รฟม.ให้พิจารณาเรื่องการปรับราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล

หลังครบกำหนดตามสัญญาต้องปรับราคาทุก 2 ปีเมื่อวานนี้(3 ก.พ.) แต่เมื่อคำนวณจากดัชนีผู้บริโภค(อัตราเงินเฟ้อ)แล้วพบว่าครั้งนี้จะต้องมี การปรับค่าโดยสารลดลง โดยอัตราค่าโดยสารใหม่จะปรับลดลงระยะละ 1 บาท จากปัจจุบันเก็บค่าโดยสารอยู่ที่ 16-41 บาท มาเป็น 15-40 บาท

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ รฟม.เปิดให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินในปี 47 มีการปรับค่าโดยสารมาแล้ว 2 ครั้ง คือ จาก 14-36 บาท มาเป็น 15-39 บาท และ 16-41 บาท

ผู้ว่าการ รฟม.กล่าวว่า หากคณะกรรมการฯ เห็นชอบแล้ว รฟม.จะเสนอเรื่องไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อส่งต่อให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติก่อนลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งต้องเร่งดำเนินการเพราะต้องประกาศให้ประชาชนรับทราบก่อนเริ่มใช้อัตรา ค่าโดยสารใหม่เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน