พิษสุนัขบ้า

แพทย์เตือนหากพบสัตว์ตายผิดธรรมชาติห้ามกิน ชี้เชื้อพิษสุนัขบ้า ไม่ถ่ายทอดทางน้ำนม

Home / ข่าวทั่วไป / แพทย์เตือนหากพบสัตว์ตายผิดธรรมชาติห้ามกิน ชี้เชื้อพิษสุนัขบ้า ไม่ถ่ายทอดทางน้ำนม

แพทย์ระบุเชื้อพิษสุนัขบ้าไม่ถ่ายทอดทางน้ำนม ทารกสามารถดื่มได้ พร้อมเตือนชาวบ้าน หากพบสัตว์ตายผิดธรรมชาติห้ามรับประทาน ให้แจ้งกรมปศุสัตว์โดยด่วน

นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวถึงกรณี ชาวบ้านใน จ.นครศรีธรรมราช รับประทานเนื้อวัวที่ตายจากโรคพิษสุนัขบ้าว่า ไม่แนะนำให้นำมารับประทาน ซึ่งการรับประทานเนื้อวัวที่ตายเพราะพิษสุนัขบ้านั้น คนที่เสี่ยงมากที่สุด คือคนที่ทำการชำแหละ เพราะมีการสัมผัสกับสัตว์โดยตรง มีโอกาสเข้าทางบาดแผล เนื้อเยื่อต่างๆ

รองลงมา คือคนที่ปรุงอาหารเพราะยังมีโอกาสสัมผัสเนื้อสัตว์ที่ยังไม่สุก ช่องทางที่เชื้อโรคเข้าร่างกายเช่นเดียวกับกลุ่มชำแหละ ส่วนคนที่รับประทานนั้นความเสี่ยงน้อย เพราะอาหารผ่านการปรุงสุกแล้ว ยกเว้นว่าเป็นเมนูดิบ

ส่วนแม่ที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า สามารถให้นมบุตรได้หรือไม่ และจำเป็นต้องฉีดวัคซีนในทารกหรือไม่ นายแพทย์ธีระวัฒน์ กล่าวว่า เชื้อพิษสุนัขบ้าไม่ได้เข้าไปที่เส้นเลือด เพราะฉะนั้นเชื้อจะไม่ถ่ายทอดจากน้ำนม ทารกจึงไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีน

ทั้วนี้ ชาวบ้านให้ข้อมูลว่า หลังรับประทานเนื้อวัวที่ตายเพราะพิษสุนัขบ้าไม่นานรู้สึกขนลุกขนพอง ปวดกล้ามเนื้อ น้ำลายไหลเยอะ แสดงว่าเชื้อเข้าร่างกายรวดเร็วหรือไม่ นายแพทย์ธีระวัฒน์ เปิดเผยว่า เชื้อพิษสุนัขบ้าไม่แสดงอาการรวดเร็วขนาดนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะความรู้สึกวิตกกังวล อย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่าหากสัตว์ป่วยตายผิดธรรมชาติ ห้ามรับประทานเด็ดขาด ขอให้ฝังกลบ แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เข้ามาตรวจสอบโดยเร็วที่สุดเพื่อหาเชื้อโรค