กองทัพบก ข่าวMono29 ทหาร ทหารรับงานนอก สถานบันเทิง

กองทัพบกสั่งห้าม!! ทหารรับงานในสถานบันเทิง

Home / ข่าวทั่วไป / กองทัพบกสั่งห้าม!! ทหารรับงานในสถานบันเทิง

โฆษกกองทัพบก ย้ำคำสั่งห้ามกำลังของกองทัพ ทำงานพิเศษที่เกี่ยวข้องกับแหล่งอบายมุข และต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชา ก่อนออกรายการโทรทัศน์

พันเอก วินธัย สุวารี ในฐานะโฆษกกองทัพบก เปิดเผยถึงกรณีการเผยแพร่ระเบียบข้อบังคับในการแต่งกายของทหาร, การขออนุญาตไปทำกิจกรรมผ่านรายการโทรทัศน์ หรือคำสั่งห้ามข้าราชการทหารไปเกี่ยวข้องกับสถานเริงรมย์และแหล่งอบายมุข ว่า เป็นเอกสารงานด้านกำลังพลกองทัพบก เพื่อให้การดูแลกำลังพลของแต่ละหน่วย เป็นไปตามหลักเกณฑ์

โดยย้ำว่า ควรหลีกเลี่ยงงานที่มีลักษณะเป็นแหล่งอบายมุข หรือกิจการที่ดูไม่สมควร และต้องเป็นงานที่ไม่ส่งผลเสียให้ทางราชการ หรือกระทบกับหน้าที่ประจำ อีกทั้งหากต้องการทำงานเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของตัวเองทราบ

สำหรับกรณีที่กำลังพลประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของรายการทางโทรทัศน์ ที่ไม่ใช่ของทางราชการทหาร จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุญาตเช่นกัน และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาติดตามพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยหากจะต้องสวมเครื่องแบบร่วมกิจกรรม ให้คำนึงถึงภาพลักษณ์ของทหาร และต้องแสดงออกในลักษณะที่เหมาะสม รวมทั้งขอความร่วมมือกำลังพลใช้โซเชียลมีเดีย อย่างระมัดระวัง เพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน