ข่าวภูมิภาค ตรัง ยุงลาย ไข้เลือดออก

จ.ตรัง เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก หลังพบผู้ป่วยต้องสงสัยกว่า 200 ราย

Home / ข่าวทั่วไป / จ.ตรัง เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก หลังพบผู้ป่วยต้องสงสัยกว่า 200 ราย

เทศบาลนครตรัง เฝ้าระวังและเตือนประชาชน ระวังป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง พบผู้ป่วยต้องสงสัยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกกว่า 200 ราย

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. ที่ผ่านมา นายแพทย์รักษ์ บุญเจริญ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง กล่าวว่า ในระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกันยาน 2561 ทางโรงพยาบาลตรังแจ้งว่าในเขตเทศบาลนครตรัง พบผู้ป่วยต้องสงสัยเป็นโรคไข้เลือดออกเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตรัง กว่า 200 ราย

ทั้งนี้ทางแพทย์วินิจฉัยในการสงสัยเบื้องต้นไว้ก่อน เพื่อต้องการที่จะทำการรักษาโรคให้ง่ายและดีขึ้น ดีกว่าที่จะปล่อยให้เป็นมากแล้วมาทำการรักษาทีหลัง อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย จึงทำให้ยอดผู้ป่วยในเขตเทศบาลนครตรังเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2560 ที่ผ่านมา ในส่วนของการป้องกันนั้นทางสำนักงานเทศบาลนครตรัง ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกพ่นหมอกควันตามชุมชน จำนวน 66 ชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง เพื่อกำจัดยุงตัวแก่ ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก

หากพบว่าชุมชนใดมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จะส่งเจ้าหน้าที่ไปพ่นหมอกควันซ้ำ 2 วันใน1 สัปดาห์ ในส่วนของการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกนั้น ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรังนั้นมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยางลาย การใส่ทรายอะเบทในอ่างน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันการวางไข่ของยุงลาย ที่ผ่านมานั้นจะพบว่าเด็กๆป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกมากกว่าผู้ใหญ่ แต่ในปัจจุบันพบว่ามีผู้ใหญ่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกมากกว่าเด็ก เพราะว่ามีความประมาท เมื่อเจ็บป่วยคิดว่าเป็นแค่โรคไข้หวัดตามฤดูกาล ซึ่งก็โชคดีที่ยังรักษาทัน ทำให้ไม่เกิดการสูญเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกแต่อย่างใด