ข่าวMono29 งานศิลปะ ถวัลย์ ดัชนี วงการศิลปะ

เสนอขึ้นทะเบียนผู้ที่เกี่ยวข้องการซื้อ-ขายงานศิลปะ

Home / ข่าวทั่วไป / เสนอขึ้นทะเบียนผู้ที่เกี่ยวข้องการซื้อ-ขายงานศิลปะ

ผู้เชี่ยวชาญในวงการศิลปะ เผย ควรมีการขึ้นทะเบียนผู้ที่เกี่ยวข้องในการซื้อขาย “งานศิลปะ” เพื่อปิดช่องกลุ่มทุนที่จะเข้ามาผูกขาด

นายนิวัติ มหาบุณย์ อาร์ตดีลเลอร์ ผู้จัดนิทรรศการซื้อ-ขายผลงานศิลปะกว่า 10 ปี เห็นว่า ประเทศไทยยังขาดมาตรฐานในการซื้อ-ขายผลงานศิลปะ โดยเฉพาะอาร์ตดีลเลอร์ ผู้จัดนิทรรศการฯ และคิวเรเตอร์ที่ทำหน้าที่วิจารณ์ผลงาน และวิเคราะห์ประวัติศิลปิน

เพราะไม่มีการขึ้นทะเบียนที่ถูกต้อง จึงเปิดช่องให้กลุ่มทุนเข้ามาผูกขาดวงการศิลปะ ทั้งการเลือกอุปถัมภ์ศิลปิน และการตั้งราคาในตลาด

นอกจากนี้ อยากเสนอให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายงานศิลปะ ทั้งอาร์ตดิวเลอร์และคิวเรเตอร์ เพื่อให้มีกรอบพิจารณารายได้ที่ชัดเจน และต้องเสียภาษีเมื่อมีการซื้อขาย เพราะจะได้นำเงินกลับมาบำรุงศิลปิน และพัฒนางานศิลปะต่อไป