กระทรวงคมนาคม ท่าอากาศยานขอนแก่น อาคารผู้โดยสาร

ทุ่มงบ 2 พันล้าน สร้างอาคารผู้โดยสารสนามบินขอนแก่นหลังใหม่

Home / ข่าวทั่วไป / ทุ่มงบ 2 พันล้าน สร้างอาคารผู้โดยสารสนามบินขอนแก่นหลังใหม่

อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เผย เริ่มสร้างอาคารผู้โดยสารสนามบินขอนแก่นหลังใหม่ โดยใช้งบ 2 พันล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานขอนแก่น และตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างอาคาร โดยมี นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นางอัมพวัน วรรณโก นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

ว่าที่ร้อยตรี อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่น คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารกรมท่าอากาศยาน ผู้บริหารบริษัท คริสเตียนี และนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร บริษัท เอพซิลอน จำกัด พร้อมเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานขอนแก่น และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่นี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยในระยะ 8 ปี (ปี 2528-2565) เพื่อมุ่งหมายพิจารณาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง และเชื่อมโยงโครงข่ายกับประเทศเพื่อนบ้าน

ซึ่งจากการลงนามสัญญาการก่อสร้างเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ระหว่างกรมท่าอากาศยาน กับ บริษัท คริสเตียนี และนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ที่กระทรวงคมนาคม จนถึงวันนี้ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการดำเนินโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานขอนแก่น เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานในภูมิภาค ให้สามารถใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานได้มากขึ้น

สามารถรองรับการเดินทางเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การบินของไทย เป็นศูนย์กลางการบินแห่งการท่องเที่ยวและการขนส่งลำดับต้นๆ ตลอดจนการค่า การลงทุน ที่จะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในภูมิภาค นำมาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบาย ของรัฐบาล

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เปิดเผยว่า กรมท่าอากาศยานได้จัดทำแผนโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานขอนแก่น ตามมติคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ให้กรมท่าอากาศยานดำเนินการตามแผนบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง บนเนื้อที่ 1,130 ไร่ มูลค่าโครงการก่อสร้างในกรอบวงเงิน 2,004,900,000.- บาท โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่ และปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์หลังเดิม งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิม

จากเดิมมีเนื้อที่ขนาด 16,500 ตารางเมตร เป็น 44,500 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 1,000 คน ต่อชั่วโมง เป็น 2,000 คนต่อชั่วโมง หรือ 5 ล้านคนต่อปี อาคารจอดรถยนต์เดิม 5 ชั้น ปรับปรุงเป็น 7 ชั้น เดิมรองรับการจอดรถยนต์ได้ 450 คัน เป็น 1,160 คัน โดยปัจจุบันท่าอากาศยานขอนแก่นมีภารกิจรองรับเที่ยวบินพาณิชย์ 4 สายการบิน

ประกอบด้วย สายการบินไทยสมายล์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ รวมถึงเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำครอบคลุมทุกเส้นทาง และเชื่อมต่อภูมิภาคของไทยทั้งหมด ทั้งจากสนามบินดอนเมือง สนามบินเชียงใหม่ และสนามบินหาดใหญ่ โดยมีเที่ยวบินให้บริการมากกว่า 18 เที่ยวบินต่อวัน รวมไปกลับแล้ว 36 เที่ยวบิน

ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานเล็งเห็นว่า ท่าอากาศยานขอนแก่นมีบทบาทสำคัญในการคมนาคมในระดับภูมิภาคอีกแห่งหนึ่งของประเทศ กรมท่าอากาศยาน จึงพร้อมที่จะพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่นให้เกิดกิจกรรมด้านการบินเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการคมนาคมขนส่งทางอากาศ

และพร้อมที่จะมุ่งมั่น พัฒนาการให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศ ให้เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ โดยสามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ ตามนโยบาย “DOA FOR ALL ท่าอากาศยาน ของประชาชน เพื่อประชาชน” อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าว


ที่มา กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม กรมท่าอากาศยาน