ข่าวภูมิภาค ข่าวสดวันนี้ พิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้า

ปศุสัตว์ จ.ศรีสะเกษ เผยทำลายโค-กระบือ ป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าถึง 16 ตัว

Home / ข่าวทั่วไป / ปศุสัตว์ จ.ศรีสะเกษ เผยทำลายโค-กระบือ ป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าถึง 16 ตัว

ปศุสัตว์ จ.ศรีสะเกษ เผยทำลายโค-กระบือ ป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าถึง 16 ตัว เตือนเกษตรกรห้ามนำเนื้อตรวจพบติดโรคพิษสุนัขบ้าไปบริโภค

วันนี้ (25 ก.ย.61) ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงภัยอันตรายและความรุนแรงของโรค โดยมี นายนัทเวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน

นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สำหรับพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษในปีงบประมาณ 2561 พบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จำนวน 61 ครั้ง ในพื้นที่ 14 อำเภอ 41 ตำบล ปัจจุบันมีการฉัดวัคซีนในสัตว์ทำได้ 239,371 โด๊ส จากจำนวนสัตว์ 274,432 ตัว คิดเป็น 88.51 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนสัตว์เลี้ยงทั้งหมด

และตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ได้มีการทำลายสัตว์ใหญ่ โค กระบือ ที่ป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าและจ่ายค่าชดเชยให้แก่เกษตรกรเจ้าของสัตว์ โดยดำเนินการทำลายสัตว์ไปแล้วเป็นจำนวนสัตว์ทั้งหมด 16 ตัว เกษตรกร 15 ราย ในพื้นที่ 9 อำเภอ คิดเป็นเงินกว่า 400,000 บาท

ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่ออีกว่า ทั้งนี้ ห้ามเกษตรกรนำเนื้อสัตว์ที่ตรวจพบและอายัดว่าเป็นโรคระบาด ไปจำหน่ายจ่ายแจก จะมีความผิดตาม พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2551 สามารถดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป