กองทัพเรือ ข่าวสดวันนี้ ทหาร สวนสนาม เกษียณอายุราชการ

จัดพิธีสวนสนาม เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

Home / ข่าวทั่วไป / จัดพิธีสวนสนาม เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

กองทัพเรือ จัดพิธีสวนสนามทางบก พิธีสวนสนามทางเรือ เพื่อเป็นเกียรติแก่ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

วันนี้ (25 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เดินทางไปยังลานเอนกประสงค์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เพื่อเป็นประธานในพิธีสวนสนามทางบก ซึ่งหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออก จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

โดยมี พลเรือตรี วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งให้การต้อนรับ และนำผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจพลสวนสนาม ซึ่งการสวนสนามในครั้งนี้ ประกอบด้วย กองพันสวนสนามทางเท้า จำนวน 3 กองพัน กองพันสวนสนามวิ่ง จำนวน 2 กองพัน และกองพันสวนสนามยานยนต์ จำนวน 4 กองกองพัน ดังนี้

กองพันสวนสนามเดินเท้า จำนวน 3 กองพัน

กองพันเดินเท้าที่ 1 จัดจาก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จำนวน 1 กองพัน
กองพันเดินเท้าที่ 2 จัดจาก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน 1 กองพัน
กองพันเดินเท้าที่ 3 จัดจาก โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จำนวน 1 กองพัน

กองพันสวนสนามวิ่ง จำนวน 2 กองพัน

กองพันวิ่งที่ 1 จัดจาก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จำนวน 1 กองพัน
กองพันวิ่งที่ 2 จัดจาก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน 1 กองพัน

กองพันสวนสนามยานยนต์ จำนวน 4 กองพัน

กองพันยานยนต์ที่ 1 จัดจาก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง มียุทโธปกรณ์ประกอบด้วย
– ปืนต่อสู้อากาศยาน ขนาด 37 มิลลิเมตร จำนวน 2 แท่น
– ไดเรคเตอร์ 5M1
– ปืนต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40/70 มิลลิเมตร จำนวน 1 กระบอก
– เครื่องควบคุมการยิง F/C จำนวน 1 เครื่อง
– อาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู่อากาศยานแบบประทับบ่ายิง QW-18 จำนวน 1 กระบอก
– ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้งขนาด 155 มิลลิเมตร จำนวน 3 แท่น

กองพันยานยนต์ที่ 2 จัดจาก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง มียุทโธปกรณ์ประกอบด้วย
– BOR-A550 จำนวน 2 เครื่อง
– รถสื่อสารเชื่อมโยง จำนวน 2 คัน
– รถเรดาร์ จำนวน 2 คัน
– รถพยาบาล จำนวน 2 คัน
– รถครัวสนาม จำนวน 2 คัน
– รถชานต่ำ/ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้งขนาด 155 มิลลิเมตร จำนวน 2 แท่น

กองพันยานยนต์ที่ 3 จัดจาก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
– รถ HMMWV จำนวน 11 คัน
– ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง ขนาด 105 มิลลิเมตร จำนวน 6 กระบอก
– รถ BTR จำนวน 4 คัน
– รถ V 150 จำนวน 2 คัน

กองพันยานยนต์ที่ 4 จัดจาก หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ มียุทโธปกรณ์ประกอบด้วย
– รถยนต์โจมตี จำนวน 2 คัน
– เรือปฏิบัติการความเร็วสูงชุด เรือ พ.51 จำนวน 1 ลำ
– เรือ RIB จำนวน 2 ลำ

จากนั้นในเวลา 10.50 น. ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะ จะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังเรือหลวงอ่างทอง ซึ่งจอดลอยลำบริเวณอ่าวไทยตอนบนเพื่อรวมพิธีสวนสนามทางเรือ ซึ่งกองเรือยุทธการ ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารเรือในโอกาสเกษียณอายุราชการ ต่อไป

ข้อมูลจาก กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ