ข่าวสดวันนี้ ญี่ปุ่น สถานกงสุลใหญ่ เมืองฟูกูโอกะ

เปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

Home / ข่าวทั่วไป / เปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เพื่อดูแลและคุ้มครองผลประโยชน์ของไทยในภาคใต้ของญี่ปุ่น

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่องการเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะเพื่อดูแลและคุ้มครองผลประโยชน์ของไทยในภาคใต้ของญี่ปุ่น รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในระดับท้องถิ่นในมิติต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว การลงทุน การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวัฒนธรรม

โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ มีเขตอาณาครอบคลุม 13 จังหวัดในเกาะคิวชู ภูมิภาคจูโกะกุ และจังหวัดโอกินะวะ ได้แก่ ฟูกูโอกะ นางาซากิ โออิตะ มิยาซากิ ซากะ คุมาโมโตะ คาโกชิมา โอกินาวา ยามากูจิ ฮิโรชิมะ ชิมาเนะ โอคายามะ และทตโทริ

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ จะเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นไป โดยจะใช้สถานที่ทำการชั่วคราว ซึ่งตั้งอยู่ที่

ชั้น 3, อาคาร JRJP Hakata เลขที่ 8-1, Hakataeki Chuogai, Hakata-ku,
Fukuoka City, Fukuoka 812-0012
โทร. +81 (0) 92-686-8775 โทรสาร +81 (0) 92-686-8761
อีเมล : thaicg.fukuoka@mfa.go.th และ ฝ่ายกงสุล : consul.fukuoka@mfa.go.th

ในช่วงแรก สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการเฉพาะบางด้าน เนื่องจากยังคงใช้สถานที่ทำการชั่วคราว ได้แก่ (1) การดูแลและคุ้มครองประชาชนชาวไทย และ (2) การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวไทยใน 13 จังหวัดที่อยู่ในความดูแลของสถานกงสุลใหญ่ฯ

ในการนี้ หากประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวไทยประสบข้อขัดข้อง เช่น หนังสือเดินทางสูญหาย หรือได้รับความเดือดร้อนอื่นใด สามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ระหว่างวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00-11.30 และ 13.30-15.00 น.

สำหรับการให้บริการงานทะเบียนราษฎร์สำหรับประชาชนไทย เช่น การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนอื่นๆ การทำหนังสือเดินทาง การรับรองเอกสาร และการตรวจลงตราแก่ชาวญี่ปุ่นนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ กำลังเตรียมติดตั้งระบบ โดยจะแจ้งรายละเอียดการเริ่มปฏิบัติงานให้ทราบต่อไป

ในระหว่างนี้ ประชาชนชาวไทยและชาวญี่ปุ่นสามารถรับบริการงานทะเบียนราษฎร์และการตรวจลงตราได้จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาได้