ข่าวสดวันนี้ จีที 200 ป.ป.ช. เครื่องตรวจวัตถุระเบิด

ป.ป.ช. แถลงข่าวชี้แจงความคืบหน้า คดีจีที 200

Home / ข่าวทั่วไป / ป.ป.ช. แถลงข่าวชี้แจงความคืบหน้า คดีจีที 200

ป.ป.ช. ชี้แจงความคืบหน้า กรณีมีผู้ร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าทุจริตในการจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิด จีที 200

วันที่ 28 กันยายน 2561 นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แถลงข่าวกรณีมีผู้ร้องเรียน กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าทุจริตในการจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิด จีที 200 ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน เพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว จำนวน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย

1. กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

2. กรมสรรพาวุธทหารบก

3. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

4. ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท

5. กรมศุลกากร

โดยมีนายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร กรรมการ ป.ป.ช. ประธานอนุกรรมการไต่สวน เป็นกรรมการ ป.ป.ช. ผู้รับผิดชอบ ซึ่งได้มีการดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงไปแล้วมากกว่า ร้อยละ 80

ล่าสุด คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพิ่งได้รับสำเนาคำพิพากษาและเอกสารประกอบจากศาลประเทศอังกฤษ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบคำพิพากษาและเอกสารต่าง ๆ ว่าจะมีพยานหลักฐานเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐไทยว่ามีส่วนร่วมในการทุจริตหรือไม่อย่างไร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติม

แต่อย่างไรก็ตามนายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร กรรมการ ป.ป.ช. ผู้รับผิดชอบได้มีบัญชาสั่งการให้ขอคำพิพากษาฉบับสมบูรณ์จากศาลแขวงดอนเมืองมาพิจารณาประกอบการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว และเร่งรัดเรื่องนี้ ให้ดำเนินการแล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2561 หรืออย่างช้าต้นปี 2562

ข้อมูลและภาพจาก ป.ป.ช.