ซุปเปอร์โพล ติดเกมส์ เด็ก โพล

โพลชี้ เด็ก-เยาวชนมากกว่าร้อยละ 50 ติดเกมส์ สื่อลามก

Home / ข่าวทั่วไป / โพลชี้ เด็ก-เยาวชนมากกว่าร้อยละ 50 ติดเกมส์ สื่อลามก

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจ กลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ในหัวข้อ ” สื่อร้ายกับยาบ้าในวัยโจ๋” โดยทำการสุ่มตัวอย่าง ทั้งสิ้น 1,325 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง วันที่1 – 28 ก.ย.ที่ผ่านมา

พบว่าส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 74.9 ระบุ สื่อสร้างสรรค์ของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่น่าสนใจ ยังไม่โดนใจเพียงพอ ขณะที่ร้อยละ 25.1 ระบุ น่าสนใจเพียงพอแล้ว ร้อยละ 68.3 ระบุ เคยมีประสบการณ์ ดูสื่อลามกในโลกโซเชียล เช่น ดาวน์โหลดคลิปลามกดัง ดาวน์โหลดภาพ เปิดดูเฉย ๆ เป็นต้น โดยวิธีการเข้าดู เข้าถึงสื่อลามกในโลกโซเชียลที่ใช้บ่อยที่สุด ร้อยละ 42.3 ระบุค้นหาด้วยตนเอง ,ร้อยละ 41.8 รับรู้ผ่านการส่งต่อในโลกโซเชียล และร้อยละ 15.9 เพื่อนแนะนำ บอกต่อ ตามลำดับ

ทั้งนี้ พบว่า ผลประมาณการทางสถิติ จำนวนเด็กและเยาวชน ติดเกมส์ ติดสื่อลามก ติดความรุนแรง มากที่สุดคือ ติดเกมส์ เล่นเกมส์เกินกว่า 2 ชั่วโมงต่อวันมีอยู่ 3,141,512 คน, ติดความรุนแรงคือ คำพูดรุนแรง และ การกระทำทำทุกวันต่อสัปดาห์ 997,448 คน และ ติดสื่อลามก เปิดดูเป็นประจำทุกวันหรือเกือบทุกวันต่อสัปดาห์ 775,394 คน

นอกจากนี้ ยังพบว่า เด็กและเยาวชนใช้ยาเสพติดประเภทต่าง ๆ ไม่นับรวมเหล้าและบุหรี่ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ยาไอซ์ มากสุด จำนวน 845,732 คน รองลงมา กัญชา 839,116 คน และ ยาบ้า จำนวน 695,851 คน