ขยะพลาสติก ข่าวMono29 ประเทศไทย ปัญหาขยะ พลาสติก

ไทยปล่อยขยะพลาสติกลงทะเลมากสุดอันดับ 6 ของโลก

Home / ข่าวทั่วไป / ไทยปล่อยขยะพลาสติกลงทะเลมากสุดอันดับ 6 ของโลก

กรมควบคุมมลพิษ เผยตัวเลขปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น สูงถึง 2 ล้านตันต่อปี โดยประเทศไทยติดอันดับ 6 ของโลก ในฐานะประเทศที่ปล่อยพลาสติกลงทะเลมากที่สุด

จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ในปี 2560 ปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นในไทย มีถึง 2 ล้านตันต่อปี โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ มีการใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยคนละ 8 ใบต่อวัน ทำให้มีขยะพลาสติกมากถึง 80 ล้านใบต่อวัน โดยประเทศไทยติดอันดับ 6 ของโลกในฐานะประเทศที่ปล่อยพลาสติกลงทะเลมากที่สุด

ส่วนปริมาณการใช้ถุงพลาสติกในประเทศไทย มีมากถึง 45,000ล้านใบต่อปี แบ่งออกเป็นขยะที่มาจากตลาดสดเทศบาล ตลาดสดเอกชน รวมถึงแผงลอยต่างๆ ประมาณ 18,000ล้านใบต่อปี / จากร้านขายของชำ 4 แสนแห่งทั่วประเทศ จำนวน 13,500 ล้านใบต่อปี /จากห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ 16,330 แห่ง จำนวน 13,500 ล้านใบต่อปี

ขณะที่อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกว่า ปัจจุบันคนไทยใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยคนละ 3 ใบ ต่อวัน เมื่อรวมกับจำนวนประชากรที่มีอยู่ขณะนี้ ขยะพลาสติกจึงเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ หรือตกปีละประมาณ 7 พันล้านใบ สวนทางกับศักยภาพการกำจัด กลับทำได้เพียง 25% ส่วนที่เหลือกลายเป็นขยะตกค้าง และถูดพัดลงทะเลอีกจำนวนมาก