ผีน้อย เกาหลีใต้ แรงงานผิดกฎหมาย

พบแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้เกือบ 1 แสนคน

Home / ข่าวทั่วไป / พบแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้เกือบ 1 แสนคน

ข้อมูลของรัฐบาลเกาหลีใต้ ระบุว่า มีชาวไทยเข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมาย เกือบ 1 แสนคน หลังเปิดฟรีวีซ่า

จากข้อมูลของรัฐบาลเกาหลีใต้ พบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าเกาหลีใต้นั้น ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศไทย โดยตลอดปีที่มีผ่านมามี “ชาวไทย” เดินทางเข้าไปเป็นแรงงานในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายเป็นเกือบ 100,000 คน จากจำนวนแรงงานผิดกฎหมายในเกาหลี ซึ่งคาดว่ามีอยู่ราว 310,000 คน

ภายใต้นโยบายการผ่อนผันวีซ่าแก่นักท่องเที่ยวไทยนั้น ชาวไทยสามารถเดินทางเข้าพำนักในเกาหลีใต้ได้เป็นเวลาถึง 90 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า โดยข้อมูลของหน่วยตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้พบว่า ตลอดปีที่ผ่านมามีชาวไทยเดินทางเข้าเกาหลีใต้มากถึง 498,511 ราย ซึ่งนับเป็นจำนวนมากที่สุดจากบรรดาชาติในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จากข้อมูลสถิติของกระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้ ยังพบว่าในจำนวนนี้ราว 65,000 คนพำนักอยู่ในเกาหลีใต้เกิน 90 วัน โดยคาดว่าแรงงานไทยหลายคนทำงานในบาร์ ร้านอาหาร งานนวด และฟาร์มตามต่างจังหวัด

ส่วนวิธีการเดินทางไปทำงานต่างประเทศแบบถูกกฎหมายนั้น นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้อำนวยการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ระบุว่า ตาม พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ได้กำหนดไว้ 5 วิธี คือ

1. การไปทำงานต่างประเทศโดยการจัดส่งของรัฐ โดยรัฐบาลไทยได้ทำ MOU กับประเทศต่างๆ ไว้หลายประเทศที่ส่งแรงงานในลักษณะรัฐต่อรัฐ เช่น ไทย-เกาหลี/ ไทย-ญี่ปุ่น /ไทย-อิสราเอล/ ไทย-ไต้หวัน

2. การไปทำงานต่างประเทศ โดยบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนแบบถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทเหล่านี้จะต้องมีหลักประกันวางไว้ที่กรมการจัดหางาน 5 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าประกันให้กับแรงงาน

3. คนงานไปทำงานด้วยตัวเอง สามารถติดต่อกับนายจ้างในต่างประเทศได้ และนายจ้างจะทำสัญญาจ้างจากประเทศต้นทางมาให้คนงานไทย

4. คนงานทำงานกับนายจ้าง ซึ่งเป็นบริษัทอยู่ที่เมืองไทย และบริษัทส่งคนงานของตัวเองไปทำงานในต่างประเทศ

5. บริษัทในเมืองไทย ส่งพนักงานไปฝึกงานกับบริษัทแม่ในต่างประเทศ

ทั้งนี้ ปัจจุบันแต่ละปีมีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศหลายหมื่นคน ซึ่งคิดเป็นตัวเลขสะสมรวมกว่า 100,000 คน