ดินถล่ม น้ำป่า น้ำป่าไหลหลาก%

แจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังภัยดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม

Home / ข่าวทั่วไป / แจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังภัยดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม

กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ 2-3 วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประกาศขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ 2-3 วันนี้ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2561

โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย อำเภอเชียงดาว ฝางพร้าว แม่แตง ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองแม่ลาว แม่สายจังหวัดเชียงราย อำเภอปางมะผ้า สบเมย ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอท่าสองยาง แม่ระมาด แม่สอด พบพระ จังหวัดตาก อำเภอพระแสง พนม กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอร่อนพิบูลย์ ทุ่งสง ช้างกลาง ลานสกา นบพิต้า สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอปะเหลียนห้วยยอด นาโยง ย่านตาขาว จังหวัดตรัง อำเภอทุ่งหว้า มะนัง ควนโดน ควนกาหลง จังหวัดสตูล อำเภอศรีบรรพต ศรีนครินทร์ กงหรา ตะโหมด จังหวัดพัทลุง อำเภอสุขสำราญ กะเปอร์ จังหวัดระนอง อำเภอคุระบุรี กะปง ตะกั่วทุ่ง ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

อำเภอกะทู้ ถลาง เมืองจังหวัดภูเก็ต และอำเภอเขาพนม เมือง เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เนื่องจากมีฝนตกหนัก อย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้้าฝนได้มากกว่า 100 มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำหลากเข้าท่วมในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากได้

ทั้งนี้ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว