ข่าวสดวันนี้ สตูล สนามบิน

กรมท่าอากาศยาน มีแผนสร้างสนามบินใหม่ที่สตูล รับท่องเที่ยวเมืองรอง

Home / ข่าวทั่วไป / กรมท่าอากาศยาน มีแผนสร้างสนามบินใหม่ที่สตูล รับท่องเที่ยวเมืองรอง

กรมท่าอากาศยาน มีแผนก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ที่สตูล รองรับการท่องเที่ยวเมืองรอง พร้อมท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และท่าอากาศยานตรัง ส่งเสริมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

กรมท่าอากาศยาน เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2562 จัดงบประมาณวงเงิน 6 ล้านบาท เพื่อว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานสตูล เนื่องจากจังหวัดสตูลมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

โดยกรมท่าอากาศยานจะเริ่มทำการศึกษาภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ คาดว่าจะศึกษาแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน ปี 2562 จากนั้นจะรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ต่อกระทรวงคมนาคม ก่อนเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติ เพื่อดำเนินการจัดตั้งสนามบินแห่งใหม่

สำหรับความคืบหน้าการพัฒนาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชและท่าอากาศยานตรัง ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนี้ กรมท่าอากาศยาน จะเปิดประมูลการพัฒนาท่าอากาศยาน 2 แห่ง วงเงิน 3,800 ล้านบาท แบ่งเป็นก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช วงเงิน 1,800 ล้านบาท และก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และลานจอดเครื่องบินท่าอากาศยานตรัง วงเงิน 2,000 ล้านบาท เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น และยังเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ หรือเอสอีซี ที่รัฐบาลเตรียมผลักดันให้เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเลียบชายฝั่งทะเลอันดามันกับอ่าวไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าและการบริการ

โดยจะเชื่อมโยงการค้าและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญบริเวณชายแดนภาคใต้ ที่เป็นจุดกึ่งกลางระหว่างเอเชียตะวันออกกับเอเชียใต้ หรือประตูสู่สองฝั่งของเอเชีย รวมทั้งเป็นประตูส่งออกไปยังฝั่งตะวันตกภูมิภาค BIMSTEC ประกอบด้วยบังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมา เนปาล ศรีลังกา และไทย

 

ที่มา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย