กรมชลประทาน ข่าวสดวันนี้ หน้าแล้ง อ่างเก็บน้ำ

กรมชลฯเผย อ่างเก็บน้ำมีน้ำเพียงพอใช้หน้าแล้ง แต่ต้องร่วมกันประหยัด

Home / ข่าวทั่วไป / กรมชลฯเผย อ่างเก็บน้ำมีน้ำเพียงพอใช้หน้าแล้ง แต่ต้องร่วมกันประหยัด

รองอธิบดีกรมชลประทาน เผย อ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่มีน้ำเพียงพอใช้หน้าแล้ง แต่ต้องร่วมกันประหยัดเพื่อวันหน้าด้วย

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปัจจุบัน(5 ต.ค. 61) มีปริมาณน้ำในอ่างฯ รวมกันทั้งสิ้น 59,897 ล้านลูกบาศก์เมตร(ล้าน ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 79 ของความจุอ่างฯรวมกันทั้งหมด มีปริมาณน้ำใช้การได้ 35,966 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับน้ำได้อีก 16,178 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก(เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 18,490 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 74 ของความจุอ่างฯรวมกัน และมีปริมาณน้ำใช้การได้ 11,794 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 65 สามารถรองรับน้ำได้รวมกันอีกกว่า 6,381 ล้าน ลบ.ม. โดยได้เริ่มเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าที่กำลังจะมาถึงนี้

ส่วนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบัน(5 ต.ค. 61) ปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ วัดได้ 764 ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน 669 ลบ.ม./วินาที) ต่ำกว่าตลิ่ง 6.59 เมตร และมีปริมาณน้ำไหลผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเท่ากับเมื่อวานในอัตรา 164 ลบ.ม./วินาที รับน้ำเข้าฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกรวม 498 ลบ.ม./วินาที มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่ อ.บางไทร เฉลี่ย 185 ลบ.ม./วินาที(เมื่อวาน 188 ลบ.ม./วินาที) สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์ปกติดี

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำตามสภาพฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ ประกอบกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ ให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมตามศักยภาพของแต่ละอ่างฯ และเป็นไปตามแผนการบริหารจัดการน้ำที่ได้วางไว้ แม้ว่าในปีนี้ปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ ส่วนใหญ่จะอยู่ในเกณฑ์ดี พร้อมที่จะสนับสนุนการใช้น้ำในพื้นที่ชลประทานได้อย่างเต็มศักยภาพในช่วงฤดูแล้งหน้า

แต่เพื่อเป็นการสำรองปริมาณน้ำไว้ใช้ในอนาคต และสร้างความมั่นคงด้านการใช้น้ำอย่างไม่ขาดแคลน จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้ร่วมแรงร่วมใจกันรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดด้วย