ยาบ้า ยาเสพติด โทษยาเสพติด

เปิดบทลงโทษผู้เกี่ยวข้องคดี ‘ยาเสพติด’

Home / ข่าวทั่วไป / เปิดบทลงโทษผู้เกี่ยวข้องคดี ‘ยาเสพติด’

เปิดบทลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดทุกชนิด มาดูกันว่าจะมีกี่ประเภท และมีโทษอย่างไรบ้าง

บทลงโทษผู้เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน ฝิ่นห้ามมิให้ผู้ใด ผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง เว้นแต่เพื่อประโยชน์ทางราชการตามที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือเฉพาะราย ผู้ฝ่าฝืนระวางโทษตั้งแต่ 1 ปีถึงประหารชีวิต แล้วแต่จำนวนยาเสพติดที่จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง

ประเภท 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟีน ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออก แต่สามารถจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายหรือสาธารณสุขจังหวัด สำหรับการมีไว้ในครอบครองที่ไม่เกินจำนวนที่จำเป็นสำหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัว โดยมีหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่ต้องขออนุญาต ผู้ฝ่าฝืนระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ถึงจำคุกตลอดชีวิตแล้วแต่ความหนักเบาของความผิด

ประเภท 3 ยาเสพติดให้โทษที่มียาเสพติดประเภท 2 เป็นส่วนผสมอยู่ด้วย เช่น ยาแก้ไอผสมโคเคอีน กฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออก เว้นแต่ได้รับอนุญาต ซึ่งต้องเป็นร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้ผลิต ขายนำหรือส่งเข้าในราชอาณาจักรประเภทยาแผน ปัจจุบันและมีเภสัชกรประจำตลอดเวลาที่เปิดทำการ ผู้ฝ่าฝืนระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ถึงจำคุกไม่เกิน 3 ปี

ประเภท 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือ 2 กฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 4 เว้นแต่รัฐมนตรีอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี – 10 ปี

ประเภท 5 ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าอยู่ในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เช่น กัญชา พืชกระท่อม ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เว้นแต่รัฐมนตรีอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี – 15 ปี

โดยที่ผ่านมามีผู้ที่ถูกดำเนินคดียาเสพติด และถูกลงโทษขั้นสูงสุด อย่างเช่นคดี นายไซซะนะ พ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ ชาวลาว พร้อมพวก ที่ถูกศาลตัดสินประหารชีวิต ในคดีลักลอบขนยาบ้ากว่า 1 ล้านเม็ดเข้าไทย เมื่อกลางปี 2559 แต่ได้รับการลดโทษให้เหลือจำคุกตลอดชีวิต เนื่องจากให้การรับสารภาพ