ขึ้นทะเบียนสัตว์ ขึ้นทะเบียนหมา ขึ้นทะเบียนหมาแมว ขึ้นทะเบียนแมว ข่าวMono29 ข่าวสดวันนี้

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ขึ้นทะเบียนหมา-แมว ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูง

Home / ข่าวทั่วไป / คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ขึ้นทะเบียนหมา-แมว ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูง

ผู้เลี้ยงหมาและแมวต้องฟังไว้ หลังล่าสุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ให้ผู้เลี้ยงต้องขึ้นทะเบียน เพื่อแก้ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์เลี้ยง ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงถึง 25,000 บาท

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 โดยมีสาระสำคัญคือ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้เจ้าของนำสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียน ซึ่งบังคับใช้กับสัตว์ทุกประเภท

แต่ในช่วงแรกบังคับให้ขึ้นทะเบียนหมาและแมวก่อน เพื่อขจัดปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ รวมถึงเป็นการคุ้มครองและป้องกันไม่ให้เกิดการทารุณกรรมสัตว์ โดยผู้เลี้ยงต้องจัดสวัสดิภาพให้สัตว์อย่างดี ไม่ปล่อยออกมาสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น

สำหรับการขึ้นทะเบียนสัตว์นั้นได้กำหนดค่าใช้จ่ายไว้ เช่น ค่าคำร้องขอขึ้นทะเบียน ฉบับละ 50 บาท /ค่าสมุดประจำตัวสัตว์ 100 บาท /ค่าเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ ตัวละ 300 บาท

ทั้งนี้ หากเจ้าของไม่ดำเนินการ เมื่อกฏหมายมีผลบังคับใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นของรัฐ มีอำนาจเปรียบเทียบปรับไม่เกิน 25,000 บาท และรายได้จากการเปรียบเทียบปรับจะเป็นรายได้ของท้องถิ่น