เครื่องแยกเหรียญ เครื่องแยกเหรียญสตางค์

ยกนิ้วให้ เด็ก ป.3 ผลิตเครื่องแยกเหรียญ จากเศษวัสดุแต่ใช้ได้จริง

Home / ข่าวทั่วไป / ยกนิ้วให้ เด็ก ป.3 ผลิตเครื่องแยกเหรียญ จากเศษวัสดุแต่ใช้ได้จริง

สุดยอดนักเรียนชั้น ป.3 ผลิตเครื่องแยกเหรียญสตางค์ จากวัสดุเหลือใช้ ลงทุน 110 บาท แต่ใช้ได้จริง

ผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กชื่อ Tanyarat Saimai ได้โพสต์ข้อความพร้อมกับคลิปวิดีโอที่เป็นเครื่องคัดแยกเหรียญสตางค์โดยใช้กล่องกระดาษจากวัสดุเหลือใช้ประดิษฐ์และเขียนข้อความว่า มาค่ะ รับแยกเหรียญ ร้อยละ 20 บาท โดย ด.ช.ภูรวิช ทองสุขศรี วิชาเทคโนโลยีและพลังงาน ป.3 #โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #STEAMleaning #ACTIVEleaning

ทั้งนี้ น.ส.ธัญญารัตน์  สายใหม่ อาจารย์ประจำวิชาเทคโนโลยีและพลังงาน ผู้เป็นคนโพสต์คลิปวิดีโอและ ด.ช.ภูรวิช ทองสุขศรี อายุ 9 ขวบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3/3 ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์ผลงานเครื่องแยกเหรียญจากเศษกระดาษเหลือใช้ ได้ทดลองให้ชมถึงขั้นตอนการแรกเหรียญสตางค์ต่างๆ ตั้งแต่เหรียญ 1 บาท 2 บาท 5 บาท และ 10 บาท

ด.ช.ภูรวิช  ทองสุขศรี หรือ น้องภู เผยว่า เครื่องแยกเหรียญชนิดนี้ลงทุนเพียง 110 บาท ใช้วัสดุประกอบด้วยลังกระดาษ อะครีลิค มอเตอร์เกียร์ รางถ่าน 2 ก้อน ถ่าน AA 2 ก้อน สายไฟ น๊อต จากนั้นนำมาผสมผสานประดิษฐ์โดยใช้เวลากว่า 2 สัปดาห์ มีคุณครูและผู้ปกครองช่วยให้คำแนะนำในการประดิษฐ์บางส่วน

โดยแนวความคิดนี้เริ่มขึ้น เมื่อตนเองได้ไปใช้บริการซื้อของที่ร้านค้าสหกรณ์เห็นครูที่สหกรณ์กำลังนั่งคัดแยกเหรียญอยู่ซึ่งใช้เวลามาก ตนเองจึงกลับมาคิดและประดิษฐ์เครื่องคัดแยกเหรียญตามโครงงานชิ้นที่ 3 ที่ต้องประดิษฐ์ส่งครูตามแบบโครงงานที่ต้องมีการนำมอเตอร์เกียร์มาใช้ร่วมในโครงงาน ซึ่งก็ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่มีการคลาดเคลื่อนของเหรียญที่คัดแยกเพราะจะคัดแยกจากขนาดของเหรียญที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางแตกต่างกัน

ด้าน น.ส.ธัญญารัตน์  สายใหม่ อาจารย์ประจำวิชาเทคโนโลยีและพลังงาน เปิดเผยว่า ชิ้นงานนี้มาจากวิชาเทคโนโลยีพลังงาน วิชานี้จะไม่มีหนังสือครูจะเป็นคนที่บริหารจัดการการเรียนการสอนออกมาในลักษณะชิ้นงานหรือโครงงาน ลักษณะคือดึงความเป็นนวัตกรของเด็กนักเรียนโดยโครงงานชิ้นนี้ริเริ่มมาจากโครงงานเครื่องบินจากไม้ไอศกรีม

คือได้มีการเรียนเรื่องการใช้มอเตอร์ จากนั้นชิ้นงานที่2 คือการประดิษฐ์พลังงานจากวัสดุเหลือใช้คือไมโครเวฟจากพลังงานแสงอาทิศ กระทั่งโครงงานที่3 ได้มีการให้นักเรียนประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์1ชิ้นที่มีการใช้มอเตอร์และมีวัสดุเหลือใช้มาประกอบร่วมกันโดยสามารถออกแบบได้อยางอิสระ จึงเกิดเครื่องและเหรียญสตางค์ขึ้น.