ผู้ลี้ภัย สิทธิมนุษยชน

จี้ภาครัฐ ตรวจสอบการคัดกรอกผู้ลี้ภัยเด็ก-ผู้ลี้ภัยความตาย ตามหลักสิทธิมนุษยชน

Home / ข่าวทั่วไป / จี้ภาครัฐ ตรวจสอบการคัดกรอกผู้ลี้ภัยเด็ก-ผู้ลี้ภัยความตาย ตามหลักสิทธิมนุษยชน

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ นางอังคณา นีละไพจิตร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยขอให้ตรวจสอบเรื่องการจับกุมและกักขังเด็กผู้มีสถานะผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัย รวมถึงผู้ที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศเนื่องจากกลัวภัยประหัตประหาร ที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือ Over stay

เนื่องด้วยนับตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้เข้าทำการตรวจค้นจับกุมตัวผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยชาวต่างประเทศจำนวนมาก ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองในข้อหาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ผ่านช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง ไม่ผ่านการอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง และหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการอนุญาตสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอน โดยมีเด็กและเยาวชนถูกจับกลุ่มด้วยซึ่งจำนวนของผู้ที่ถูกจับมีจำนวนประมาณ 260 คน

ทั้งนี้ทางเครือข่ายเห็นว่านโยบายการกวาดล้างบุคคลที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว เป็นการจัดแบบกวาดจับและไม่มีกระบวนการคัดกรองที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดกรองผู้ที่มีสถานะเป็นผู้ลี้ภัย ผู้ขอสถานะผู้ลี้ภัย หรือผู้ที่ถูกปฏิเสธสถานะผู้ลี้ภัยแต่ยังคงไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้เนื่องจากกลัวภัยประหัตประหาร

อีกทั้งยังไม่มีการคัดกรองผู้หญิงและเด็ก รวมถึงคนที่มีโรคประจำตัวที่ร้ายแรง ซึ่งเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายจิตใจและมีผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก รวมถึงยังเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะสิทธิเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก และกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ ที่ไทยเป็นภาคี

อย่างไรก็ตาม ทางเครือข่ายฯ ขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้ทำการตรวจสอบการจับกุมและกักตัวผู้ลี้ภัย ผู้ขอสถานะผู้ลี้ภัย และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางกลับไปยังประเทศของตนเนื่องจากกลัวภัยประหัตประหาร ซึ่งขณะนี้ถูกส่งตัวเพื่อรอส่งกลับที่สถานกักตัวต่างด้าวกองบังคับการ 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สวนพลู เพื่อให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักสิทธิเด็ก และสิทธิมนุษยชนต่อบุคคลเหล่านี้