รัชกาลที่ 9 วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดบวรฯ

วัดบวรฯ ขยายเวลาเปิดให้ประชาชนสักการะพระบรมราชสรีรางคาร ร.9

Home / ข่าวทั่วไป / วัดบวรฯ ขยายเวลาเปิดให้ประชาชนสักการะพระบรมราชสรีรางคาร ร.9

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ขยายเวลาเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระบรมราชสรีรางคาร ในหลวง รัชกาลที่ 9

วันนี้(11 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ขยายเวลาเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระบรมราชสรีรางคาร ในหลวง รัชกาลที่ 9 จากเดิม เวลา 06.00 น. -17.00 น. ของทุกวัน เป็นเวลา 06.00 น. -21.00 น. ตลอดวันที่ 13 ตุลาคม 2561 (วันคล้ายวันสวรรคต)

สำหรับวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร หรือ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมถนนบวรนิเวศน์และถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระอารามนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง 4 พระองค์ และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพโปรดให้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แต่วัดยังสร้างไม่เสร็จพระองค์ก็สวรรคตเสียก่อน โดยสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชดำริว่า วัดรังษีสุทธาวาสซึ่งอยู่ติดกับวัดบวรนิเวศวิหารนั้นมีสภาพทรุดโทรมมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยุบรวมเข้าเป็นวัดเดียวกับวัดบวรนิเวศวิหาร จึงถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 6

ทั้งนี้ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ที่เสด็จออกทรงผนวช คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 รวมไปถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ตลอดถึงพระบรมวงศ์ชั้นสูงที่ทรงผนวชเกือบทุกพระองค์

ขณะเดียวกัน วัดวัดบวรนิเวศวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานพระราชสรีรางคารของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี โดยใต้ฐานพุทธบัลลังก์ พระพุทธชินสีห์ พระประธานในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารนั้น เป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6