จอดรถฟรี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันคล้ายวันสวรรคต สนามบินสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ 13-16 ต.ค.61

Home / ข่าวทั่วไป / ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ 13-16 ต.ค.61

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ ในวันหยุดยาววันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 13-16 ต.ค. 2561

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ แจ้งยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ ณ ลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) โซน C ช่วงวันหยุดติดต่อกันของวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ต.ค. 2561 พร้อมจัดเตรียมรถ Shuttle Bus วิ่งให้บริการรับ-ส่ง ระหว่างลานจอดรถระยะยาว โซน C กับอาคารผู้โดยสารทุก ๆ 15 นาที

ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเริ่มยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันศุกร์ที่ 12 ต.ค. 2561ถึงเวลา 17.00 น. ของวันอังคารที่ 16 ต.ค. 2561

ขอบคุณ สำนักข่าวตรงประเด็น