ข่าวMono29 ข่าวสดวันนี้ ปราโมทย์ ไม้กลัด ในหลวง ร.9

ความประทับใจของ อ.ปราโมทย์ เมื่อครั้งถวายงานในหลวง ร.9

Home / ข่าวทั่วไป / ความประทับใจของ อ.ปราโมทย์ เมื่อครั้งถวายงานในหลวง ร.9

ความประทับใจของ อาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน เมื่อครั้งถวายงานในหลวง ร.9

เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระองค์ท่านได้มีอัจฉริยะภาพทางด้านต่าง ๆ มากมาย รวมถึงเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกและบริโภคอุปโภค นับว่าเป็นงานที่มีความสำคัญ และมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศในการช่วยให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกได้อย่างสมบูรณ์ตลอดปี

วันนี้เราจะถ่ายทอดเรื่องราวของพระอัจฉริยภาพ ผ่านผู้ที่เคยถวายงาน กับพระองค์ท่าน ท่านคืออาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ติดตามได้กับรายงานพิเศษนี้