เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาแห่งความสุข ขจัดทุกข์คนไทย

Home / ข่าวทั่วไป, คลิป / เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาแห่งความสุข ขจัดทุกข์คนไทย

ในยามที่ประเทศกำลังเผชิญความผันแปรทางเศรษฐกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นหลักอันแข็งแกร่งให้คนไทยได้ยึดเหนี่ยวพึ่งพา ทรงธำรงรักษาความสงบร่มเย็น

ทั้งในด้านความสันโดษ สมถะ ประหยัด เรียบง่าย เป็นตัวอย่างแห่งความดีงาม ให้พสกนิกร ประพฤติปฏิบัติตาม พระปัญญาเปรียมดั่งดวงอาทิตย์ ที่ทอแสงอบอุ่น

ส่องนำให้คนไทย ได้เห็นหนทางดำเนินชีวิตที่มีความสุข และความเจริญมั่นคงด้วยพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้พระราชทานให้ประชาชน ตั้งแต่ พศ.2517 จนถึงปัจจุบัน ได้กลายเป็นแนวพระราชดำริ หลัก ที่ประชาชนนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน

‘ความจริงเคยพูดเสมอ ในที่ประชุมอย่างนี้ ว่าการจะเป็นเสือนั้น มันไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกิน และมีเศรษฐกิจ มีการเป็นอย่างพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินหมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง ‘

ณ วันนี้ พสกนิกรชาวไทยได้ประจักษ์ว่า แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานไว้ จะเป็นแสงแห่งปัญญา ส่งทางให้คนไทยใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต และพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงยั่งยืน


ขอบคุณภาพบางส่วนจาก เฟซบุ๊ก Along my way เรื่องราวมากมายรายทาง