กาฬสินธุ์ ข่าวสดวันนี้ พระราชกรณียกิจ ลำพะยังภูมิพัฒน์ ลุ่มน้ำลำพะยัง วันคล้ายวันสวรรคต อุโมงค์ผันน้ำ ในหลวง ร.9 ในหลวงรัชกาลที่ 9

ลำพะยังภูมิพัฒน์ อุโมงค์ผันน้ำ งานพระราชดำริในหลวง ร.9 หล่อเลี้ยงชีวิต

Home / ข่าวทั่วไป / ลำพะยังภูมิพัฒน์ อุโมงค์ผันน้ำ งานพระราชดำริในหลวง ร.9 หล่อเลี้ยงชีวิต

ลำพะยังภูมิพัฒน์อุโมงค์ผันน้ำหล่อเลี้ยงชีวิต อุโมงค์ผันน้ำที่นำความเจริญมาสู่แผ่นดินลุ่มน้ำลำพะยัง จังหวัดกาฬสินธุ์

บนแผ่นดินอีสานบริเวณลุ่มน้ำลำพะยังหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ห้วยวังคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นดินแดนแห้งแล้งกันดาร ชาวบ้านต้องทนทุกข์อยู่กับความอดอยากแร้นแค้น แต่หลังจากปี 2535 ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้จัดสร้างอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบนขึ้น สายน้ำจากลำพะยัง ก็เริ่มพลิกฟื้นชีวิตราษฎรในอำเภอเขาวง ให้ค่อยๆ ดีขึ้นเรื่อยมา

ยิ่งกว่านั้น ยังได้มีพระราชดำริเพิ่มเติม ให้จัดทำระบบส่งน้ำให้สมบูรณ์และแจกจ่ายน้ำได้อย่างทั่วถึง โดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ ในอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารขึ้น และผันน้ำส่วนเกินจากอ่างห้วยไผ่ ไปยังอ่างเก็บน้ำลำพะยัง โดยผันน้ำผ่านอุโมงค์ลอดใต้เขาภูบักดี รวมระยะทาง 710 เมตร เพื่อปล่อยสู่ระบบส่งน้ำแล้วแจกจ่ายสู่พื้นที่เกษตรกรรมต่อไป

อุโมงค์ผันน้ำนี้ เสร็จสมบูรณ์ในปี 2551 และในปีถัดมาในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานชื่ออุโมงค์ผันน้ำนี้ว่า ลำพะยังภูมิพัฒน์ ซึ่งหมายถึง อุโมงค์ผันน้ำที่นำความเจริญมาสู่แผ่นดินลุ่มน้ำลำพะยัง

ด้วยสายธารพระเมตตาที่รินไหล ชโลมชีวิตในพื้นแผ่นดินอีสาน อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ ได้ทำหน้าที่สมตามนามพระราชทานเป็นอย่างดี ช่วยให้พื้นที่กว่า 10,000 ไร่ ที่เคยแห้งแล้งเสื่อมโทรมในอำเภอเขาวง กลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ และรินไหลสร้างความชุ่มชื่นร่มเย็น ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน