ดุสิตโพล เลือกตั้ง โพล

ดุสิตโพลกังวลเลือกตั้งปี 62 มีทะเลาะ เผยประชาชนต้องการเลือก ส.ส. ไม่โกง

Home / ข่าวทั่วไป, ข่าวเลือกตั้ง / ดุสิตโพลกังวลเลือกตั้งปี 62 มีทะเลาะ เผยประชาชนต้องการเลือก ส.ส. ไม่โกง

ดุสิตโพลกังวลเลือกตั้งปี 62 มีทะเลาะ ขอเลือก ส.ส. ไม่โกง – ชอบนโยบายแก้เศรษฐกิจสางหนี้

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,073 คน เรื่อง คนไทยเลือกผู้สมัครและเลือกพรรคอย่างไร “ไปเป็น ส.ส.” เพื่อสะท้อนข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆทางการเมืองไทยในช่วงนี้ ยังคงเป็นเรื่องของการเลือกตั้งที่คาดว่าจะมีขึ้นในต้นปีหน้า ปี 2562 ขณะที่ทุกพรรคการเมืองต่างมุ่งหวังชัยชนะในการเลือกตั้ง เป็นพรรคที่สามารถครองใจประชาชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.74 ต้องการได้คนดี ประวัติดี การศึกษาดี ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ร้อยละ 33.33 ขยัน ทำงานเก่ง มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ทางการเมือง ร้อยละ 26.07 เป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ เป็นคนรุ่นใหม่ มีแนวคิดใหม่ๆ

นอกจากนี้ ประชาชน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.83 ต้องการพรรคการเมืองและตัดสินใจเลือกไปเป็น ส.ส.ที่มีนโยบายดี ถูกใจประชาชน ทำได้จริง เน้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ขณะที่ร้อยละ 35 ระบุ เป็นพรรคที่เข้มแข็ง มั่นคง มีอุดมการณ์ ส่วนนโยบายหาเสียงที่จะทำให้ถูกใจและเลือกไปเป็น ส.ส. นั้น พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ47.93 ระบุ ดูแลช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน แก้ปัญหาหนี้สิน ความยากจน ร้อยละ 45.85 เน้นพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว /สร้างรายได้เข้าประเทศ

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามว่าประชาชนมีความวิตกกังวลเรื่องอะไร ในการเลือกตั้งต้นปีหน้า ปี 2562 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.26 วิตกกังวล เรื่องการทะเลาะเบาะแว้งการเคลื่อนไหวทางการเมืองบ้านเมืองไม่สงบ รองลงมา ร้อยละ 38.50 ระบุ ความไม่พร้อมของการจัดเลือกตั้ง อาจต้องเลื่อนเลือกตั้งออกไปอีก