ส.ว. เลือกตั้ง

NIDA โพลเผย ปชช. เห็นด้วย กกต. เลื่อนเลือก ส.ว. เร็วขึ้นให้ทันเลือกตั้ง

Home / ข่าวทั่วไป, ข่าวเลือกตั้ง / NIDA โพลเผย ปชช. เห็นด้วย กกต. เลื่อนเลือก ส.ว. เร็วขึ้นให้ทันเลือกตั้ง

“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,259 หน่วยตัวอย่าง เรื่อง “การสรรหา ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560” โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2561 เนื่องจาก กกต. เลื่อนกำหนดการเลือก ส.ว. เร็วขึ้น ด้วยเหตุผล เพื่อให้ทันกับการเลือกตั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.29 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะอยากเห็นบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ขณะที่ร้อยละ 11.36 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะเร็วเกินไป อาจจะทำให้กระบวนการสรรหาไม่รอบคอบ ไม่เที่ยงตรง ได้บุคคลที่ไม่มีประสิทธิภาพ และอาจมีการล็อกตัวบุคคล ขณะที่บางส่วนระบุว่า ให้เป็นไปตามแผนเดิม เพื่อผู้สมัครจะได้มีเวลาเตรียมตัว

ส่วนลักษณะของ ส.ว. ที่อยากได้มากที่สุด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.81 อยากได้คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ยอมรับของประชาชน รองลงมา ร้อยละ 23.83 อยากได้คนที่มีความเป็นกลางไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองใด และร้อยละ 11.68 ระบุว่า มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์การทำงานในด้านกฎหมายและด้านอื่นๆ เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงระดับความเชื่อมั่นต่อ ส.ว. ที่มาจากการสรรหา ตามรัฐธรรมนูญ พบว่า ประชาชน ร้อยละ 16.28 มีความเชื่อมั่นมาก ร้อยละ 29.95 ระบุว่า ค่อนข้างมีความเชื่อมั่น ร้อยละ 36.46 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความเชื่อมั่น และร้อยละ 14.93 ระบุว่า ไม่มีความเชื่อมั่นเลย