เครือข่ายประชาชน เลือกตั้ง

เครือข่ายประชาชน เรียกร้องเลือกตั้งเสรี-เป็นธรรม

Home / ข่าวทั่วไป, ข่าวเลือกตั้ง / เครือข่ายประชาชน เรียกร้องเลือกตั้งเสรี-เป็นธรรม

เครือข่ายภาคประชาชนประชาสังคม และตัวแทนพรรคการเมือง ร่วมประกาศแถลงการณ์ เรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งที่เสรี, เป็นธรรม

วันนี้(15 ต.ค.) ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เครือข่ายประชาชนที่ต้องการการเลือกตั้งที่เสรี เป็นธรรม และมีผลในทางปฏิบัติ และตัวแทนพรรคการเมือง ร่วมเสวนา และประกาศแถลงการณ์แสดงจุดยืน เรียกร้องให้การเลือกตั้ง ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ปีหน้า ตามโรดแมปที่รัฐบาลประกาศไว้ ต้องประกอบไปด้วย 1. มีความเสรี คือประชาชนสามารถแสดงความเห็นต่อกระบวนการเลือกตั้งได้อย่างเสรี พรรคการเมืองสามารถสื่อสาร และเสนอนโยบายกับประชาชนได้อย่างเต็มที่

2. มีความเป็นธรรม คือประชาชนสามารถใช้สิทธิในการเลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียมกัน และต้องไม่มีการใช้อำนาจหรือกลไกรัฐเอื้อประโยชน์ หรือขัดขวางพรรคใด และ 3. มีผลในทางปฏิบัติ คือสามารถติดตามกำกับผลการเลือกตั้งให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ รัฐบาลต้องมาจากตัวแทนของประชาชนส่วนใหญ่ เพื่อเป็นประตูไปสู่ระบอบประชาธิปไตย

สำหรับงานนี้ มีตัวแทนจากพรรคการเมือง ทั้งพรรคเพื่อไทย โดยนายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรค, นายราเมศ รัตนะเชวง ตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์, นายภราดร ปริศนานันทกุล ตัวแทนจากชาติไทยพัฒนา และตัวแทนพรรคอนาคตใหม่ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น และมีการเสนอให้แต่ละพรรค ทำข้อตกลงร่วมกัน พร้อมประกาศสัตยาบัน ไม่เอานายกรัฐมนตรีคนนอก เพื่อป้องกันการสืบทอดอำนาจ นอกจากนี้ วงเสวนา ยังเห็นว่า กฎกติกาในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อาจไม่เอื้อต่อความเป็นประชาธิปไตย ในอนาคต