กาฬสินธุ์ ข่าวMono29 ข่าวสดวันนี้ คนพิการ ชมรมคนพิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ยักยอกเงินค่าจ้าง

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ สั่งตรวจสอบเงินชมรมฯ คนพิการ

Home / ข่าวทั่วไป / ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ สั่งตรวจสอบเงินชมรมฯ คนพิการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สั่งฝ่ายกฎหมายสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตรวจสอบสัญญาจ้างมาตรา 35 เพื่อช่วยเหลือผู้ดูแลคนพิการ หลังอ้างว่าถูกยักยอกเงินค่าจ้าง

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สั่งการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะส่วนราชการดูแลคนพิการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีทุจริตค่าจ้างผู้ดูแลคนพิการ โครงการจ้างเหมาบริการ โดยมอบหมายนิติกร เร่งหารือข้อกฎหมายกับอัยการคุ้มครองสิทธิ์ เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการดังกล่าว รวมทั้งศึกษารายละเอียดในสัญญา เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ปกครองและคนพิการ ตามสิทธิและตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ซึ่งในเบื้องต้น พบว่า เป็นการทำสัญญาจ้างเหมากับบริษัทไทย เอ็น โอเค จำกัด ในฐานะผู้ว่าจ้าง โดยผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัด กับผู้ได้รับสิทธิ์ตามมาตรา 35 ในฐานะผู้รับจ้าง และเป็นการจ้างผ่านชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดกาฬสินธุ์ และจากนี้ ต้องตรวจสอบว่าชมรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติกับผู้รับจ้างเหมาบริการ ถูกต้องเป็นธรรมหรือไม่

ก่อนหน้านี้ ตัวแทนผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบเงินค่าจ้างผู้ดูแลคนพิการโครงการจ้างเหมาบริการ ซึ่งจะได้รับเงินเดือนละกว่า 9 พันบาท แต่กลับได้รับจริงเพียง เดือนละ 2 พันบาท ถึง 4 พันบาทเท่านั้น
ตัวแทนผู้ปกครองคนพิการ อ้างอีกว่า หลังเข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา แจ้งให้เปิดบัญชีธนาคาร และเก็บบัตรเอทีเอ็มและสมุดบัญชีไว้ โดยจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินสดแทน