ข่าวสดวันนี้ ป้ายแสดงราคา

พบการจำหน่ายสินค้า ไม่ปิดป้ายแสดงราคา แจ้งกรมการค้าภายในเอาผิด

Home / ข่าวทั่วไป / พบการจำหน่ายสินค้า ไม่ปิดป้ายแสดงราคา แจ้งกรมการค้าภายในเอาผิด

พบเห็นการจำหน่ายสินค้าโดยไม่ปิดป้ายแสดงราคา สามารถแจ้งเรื่องได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน ผู้แจ้งจะได้รับสินบนนำจับด้วย

แฟนเพจ กองปราบปราม ได้โพสต์แจ้งประชาชนที่พบเห็นการจำหน่ายสินค้าโดยไม่ปิดป้ายแสดงราคา สามารถแจ้งเรื่องได้ที่…สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 และเมื่อมีการจับกุมและทำการเปรียบเทียบปรับได้แล้ว ผู้ที่แจ้งจะได้รับสินบนนำจับ 25% ของเงินค่าปรับ

เช่น หากปรับสูงสุด 1 หมื่นบาท ก็จะได้รับส่วนแบ่ง 2,500 บาท ซึ่งอยากจะขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาและแจ้งเรื่องเข้ามาได้

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้การจำหน่ายสินค้าและบริการ จะต้องปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน เป็นตัวเลขภาษาอารบิก แสดงขนาด ปริมาณ น้ำหนักให้ชัดเจน ราคาต้องเป็นภาษาไทย ราคาต้องตรงกับราคาที่ขายจริง และหากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาสินค้าและบริการ เช่น ค่าขนส่ง ค่าหีบห่อ เป็นต้น จะต้องแจ้งให้ชัดเจนด้วย